CN APDM SA Galati recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Dispecer in cadrul SUCURSALEI BRAILA

Cerinte obligatorii:

 • Cunostinte solide de legislatie in domeniul portuar;
 • Cunostinte cel putin nivel mediu, operare pc Windows, Microsoft Office, utilizare e-mail, diverse programe;
 • Cunostinte de limba engleza, nivel conversational;
 • Studii profesionale/medii;
 • Competente informatice (introducere, prelucrare si validare date), abilitati comportamentale (comunicare, orientare spre rezultate, munca in echipa);
 • Nu este necesara experienta profesionala;

Calendar de selectie:

 • 02.08.2022, ora 15:00– data limita pentru depunerea dosarelor Registratura, Sucursala Braila –Port Braila Dana 18, sau ora 16:00 Registratura Galati, Str. Portului nr.34;
 • 03.08.2022 ora 10:00 – interviul de selectie,  proba scrisa si proba practica(cunostinte operare pc)- Str. Portului nr. 34 Galati,;
 • 04.08.2022 comunicare telefonica candidat admis.

Continutul dosarului de aplicatie:

–    Formularul de aplicatie , declaratie pe propria raspundere COVID-19, precum si acordul de prelucrare date cu caracter personal: le puteti ridica de la registratura companiei situata pe Str. Portului nr.34 Galati,  sau le puteti descarca din link-uri.

 • CV – model EUROPASS;
 • Copie diploma bac/diplome de absolvire scoala profesionala;

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Legislatie in domeniul portuar: OG  nr. 22 / 29.01.1999* republicata privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 528 / 17.07.2002 pentru aprobarea OUG nr. 22 / 1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi, Ordonanta  nr. 42 / 28.08.1997* republicata privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, cu modificarile ulterioare, HG nr. 245 / 04.03.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei nr. 42 / 1997 privind transportul naval, Ordinul MT nr. 244 / 05.04.2021, privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, Ordinul MT nr. 2/2015 privind modificarea OMT nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, OMT nr. 636 / 13.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului portuar – cadru, OMT nr. 251 / 05.04.2011 privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea, HG nr. 518 / 24.08.1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” SA Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 598 / 2009 pentru modificarea şi completarea HG nr. 518 / 1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” SA Galaţi.

Relatii suplimentare la telefon, 0236460660-61-62-63 int. 129 , email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, Str. Portului nr.34.