Situația navelor maritime in porturi

Port Galati
Port Braila
Port Tulcea