Prezentarea Companiei

Bine ati venit pe pagina Administratiei Porturilor Dunarii Maritime!

Compania Naţională “ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA (CN APDM SA) îndeplineşte funcţia de autoritate portuară şi calitatea de administraţie portuară in porturile (click vizualizare porturi) situate pe sectorul românesc fluvio-maritim al Dunării.

Porturile de pe Dunărea maritimă sunt situate la intersecţia a două moduri de transport, căi navigabile interioare si maritim, asigurând deschiderea către Marea Neagră si Marea Nordului, prin poziţionarea acestora pe Coridorul VII al reţelei TEN-T, Rhin –Main-Dunăre. "Preocuparea noastră principală este focusată pe asigurarea calităţii serviciilor portuare furnizate către toţi beneficiarii companiei. Ne dorim să asigurăm un climat favorabil pentru dezvoltarea activităţilor portuare. Suntem increzători că succesul nostru se bazează pe o stransă colaborare între administraţia portuară şi comunitatea portuară."

C.N. A.P.D.M. S.A. Galati

Infrastructura portuara administrata de CN APDM SA Galati face parte din domeniul public de interes national.

Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati fondata in 1991, reorganizata in companie nationala prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 518/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza ca societate pe actiuni si desfasoara activitati de interes public national.

In cei peste 22 ani de activitate compania noastra si-a consolidat o reputatie de marca in ceea ce priveste eficienta si profesionalismul serviciilor oferite.

Compania gestionează infrastructura portuară situată pe Dunăre și brațele secundare, respectiv terenuri portuare și fronturi de acostare pentru nave.

Zona de activitate este cuprinsă între Mm 12,5 ÷ Km 175 (Dunărea maritimă); km 251 ÷ 255 port Hârșova.

Porturile și punctele de lucru administrate de către CN APDM SA sunt:

 • Hârșova (km 255-km 251, Dunăre, ambele maluri)
 • Măcin (km 15-km 12, Dunăre – braț Măcin)
 • Gura Arman – punct de lucru (brațul Măcin, mal drept)
 • Turcoaia – punct de lucru (brațul Măcin, mal drept)
 • Brăila (km 173+800-km 167+000, Dunăre, ambele maluri)
 • Galați (km 160 – Mm 76, Dunăre, ambele maluri)
 • Isaccea (Mm 56,5-Mm 53, Dunăre, mal drept)
 • Tulcea (Mm 42-Mm 34, Dunăre, ambele maluri)
 • Mahmudia (km 90-km 86 Dunăre-brațul Sf. Gheorghe, ambele maluri)
 • Smârdan (km 0-km 1, Dunăre-brațul Măcin, mal drept)
 • Chilia Veche (km 46-km 43, Dunăre-brațul Chilia, mal drept)
 • In cadrul CN APDM SA Galati s-a implementat si certificat un sistem integrat de management calitate, mediu, in conformitate cu:

  Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati are calitate de concesionar pentru administrarea domeniului public si isi exercita prerogativele prin:

  • punerea la dispozitia navelor fluviale si maritime a danelor de acostare;
  • inchirierea terenurilor catre operatorii portuari;
  • gestiunea deseurilor provenite de la nave;
  • alte servicii portuare.

  Sa dezvolte si sa promoveze porturile situate pe sectorul maritim al Dunării, sa le integreze în rutele de transport fluvial, maritim, rutier şi feroviar, sa promoveze comertul fluvio-maritim prin furnizarea de servicii portuare competitive care sa respecte comunitatea si mediul inconjurator.

  • Eficienta si operativitate in gestionarea sistemului integrat de management;
  • Implementarea managementului prin obiective si standarde de performanta;
  • Respectarea principiilor fundamentale de management corporativ;
  • Indeplinirea obiectivelor stabilite cu respectarea cerintelor in domeniul calitatii si mediului;
  • Asigurarea transparentei administrative si decizionale in mediul intern si extern;
  • Respectarea legilor şi reglementarilor legale la nivel national precum si a legislatiei Uniunii Europene;
  • Dezvoltarea unei culturi organizationale cu privire la performanta rezultatelor si gestionarea riscurilor;
  • Oferirea de servicii calitative, sigure şi rentabile pentru clientii companiei;
  • Corectitudine, responsabilitate, respect in relatiile cu clientii nostri;
  • Initierea şi dezvoltarea de parteneriate cu organizatii nationale şi internationale, în baza principiului "Win - Win";
  • Planificare succesorala, competenta profesionala prin instruire si pregatire continua;
  • Securitate, sanatate in munca si prevenirea riscurilor profesionale;
  • Promovarea practicilor operationale menite sa reduca impactul de mediu asociat activitatilor desfasurate in cadrul companiei;
  • Asigurarea functionalitatii infrastructurii de portuare prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii.
  • Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu reteaua transeuropeana de transport.
  • Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii.
  • Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale.
  • Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor.
  • Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei
  • Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei .
  • Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca.
  • Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale.
  • Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.
  • Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public.
  • Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti.
  • Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate.
  • Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate.

  MONOGRAFIE a Palatului Navigației

  PALATUL NAVIGAȚIEI este localizat în Municipiul Galați, strada Portului, nr.34, clădirea fiind un simbol al orașului Galați, dar și un exemplu deosebit de expresivitate românească în aria riverană Dunării.

  Din 1998 edificiul se află în proprietatea CN APDM SA Galați, fiind sediul social al companiei. Începând cu anul 2004 se regăseşte pe lista monumentelor istorice, din judeţul Galaţi, la poziţia 167, cod GL-II-m-B-03064, sub numele de Gara Fluvială Galaţi.

  În intervalul 1909-1912, până în 1914-1915 se proiectează și se construiește Palatul Administrației Navigației Fluviale Române (cunoscut, astăzi, sub denumirea de Palatul Navigației). Elaborarea planurilor și supravegherea lucrărilor construcției revin discipolului lui Ion Mincu, tânărul arhitect Petre Antonescu rector al Academiei Române de Arhitectură în perioada interbelică, de numele căruia se leagă proiectarea clădirii Primăriei Capitalei sau a Facultății de Drept din București.

  ”Direcția generală a navigației fluviale, cu reședința la Galați, a folosit, pentru ridicarea gării și a localului birourilor sale un teren aflat chiar la intrarea portului, între cheiul de la punctul de îmbarcare pentru linia de navigație pe Dunăre și între artera principală de acces în port” după cum afirmă însuși autorul arhitect Petre Antonescu în monografia ”CLĂDIRI. Construcții, Proiecte și Studii”.

  Elemente arhitecturale și tehnice

  Este prima construcţie din România la care s-a folosit un schelet monolit din beton armat. Datorită terenului loessoid, sensibil la umezire, Palatul Navigaţiei este susţinut pe piloni. Decoraţiunile geometrice specifice artei populare româneşti împodobesc clădirea. Tencuielile exterioare sunt din piatră artificială, iar deasupra uşilor, la intrarea pe peronul gării fluviale se află un acoperiş protector al scării exterioare, susţinut de console din lemn de stejar, ornamentate cu motive geometrice. Pe colţul de nord-est se detaşează un turn, mai înalt decât acoperişul clădirii, în care se află o scară de onoare. Din turn putea fi admirată panorama portului. În zona centrală a clădirii, la parter se afla sala de aşteptare şi ghişeele de unde călătorii cumpărau biletele pentru călătoria cu vaporul. Acoperişul clădirii este realizat într-un mod special, având şarpantă din lemn, şi învelitoare din ardezie, cu streaşină pe console şi căpriori executaţi din lemn de stejar.

  Conducerea Executiva a C.N A.P.D.M S.A Galati

  Costea Marcela Daniela

  Director General

  Tivilichi Nicolae-Dan

  Director General Adjunct

  Cozma Simona

  Director Economic

  Lista completa a persoanelor cu functii de conducere

  Sucursale A.P.D.M

  Galati

  Portul Galați este cel mai mare port fluvial și maritim de pe Dunăre și al doilea cel mai mare port românesc. Situat în orașul Galați, portul este o sursă importantă de venituri pentru oraș, deoarece a atras multe companii naționale și internaționale care își desfășoară activitatea aici.

  Braila

  Portul Brăila este unul dintre cele mai mari porturi fluvio-maritime românești. Situat în orașul Brăila pe Dunăre, de la kilometrul 175 la km. 167 – Dunăre, ambele maluri, portul este o sursă importantă de venituri pentru oraș, deoarece multe companii internaționale mari își desfășoară activitatea aici.

  Tulcea

  Portul Tulcea este unul dintre cele mai mari și importante porturi fluvio-maritime românești. Situat în orașul Tulcea, între Mm 42 - Mm 34 Dunăre, ambele maluri. Portul Tulcea are cheiuri operaționale verticale în lungime de 330 de metri și pereate în lungime de 2225 m.