Anunturi

CN APDM SA, titular al proiectului „DEZVOLTARE LOCURI OPERARE GURA ARMAN Șl TURCOAIA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Dezvoltare Locuri Operare Gura Arman si Turcoaia”, propus a se realiza în extravilan comuna Turcoaia, județul Tulcea, pe terenurile identificate prin T6, parcela 90; nr. cad 191 (punct Gura Arman), T32, parcela 337; nr. cad. 32220 (punct Turcoaia).

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul temporar al APM Tulcea, strada Isaccei, nr. 73 (clădirea Donaris), Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08.00—16.30 și vineri între orele 08.00

14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de IO zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Tulcea.

Click pentru vizualizare anunt PDF

CN APDM SA organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii terenului portuar si platformelor din portul Isaccea in suprafaţă de 13.527 mp. Terenul portuar are deschidere la Dunăre – dana 1 in lungime de 140 ml. Inchirierea terenului portuar si a platformelor modernizate se face in scopul desfăşurării de activitati portuare aşa cum sunt acestea definite în OG nr.22/1999, Republicată. Documentaţia de licitaţie şi condiţiile de participare la licitatie se află postate pe site-ul APDM, secţiunea Licitatii.

Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati, Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Galati si PBN Logistics SA Galati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa si fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Imbunatatirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou- Lucrari de extinderea liniilor cu ecartament larg din Dana 47 pana in Dana 53- Infiintare linie ferata industriala ( LFI) – 1 CL PBN”, propus a fi amplasat in Municipiul Galati, Strada Calea Prutului, nr.230 si Strada Bazinul Nou nr.20, Judetul Galati.

In 14.03.2023 s-a semnat Contractul de Finantare pentru proiectul „Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche”, proiect al carui beneficiar este CN APDM SA Galati si care este cofinantat din fonduri europene nerambursabile prin POIM 2014-2020.

Comunicat de presă – Semnarea contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru Proiectul ”Amenajare Dane RO-RO – Port Bazinul Nou”

CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA GALAȚI, Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Galati si PBN Logistics SA Galati anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Imbunatatirea Conexiunii Feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din Dana 47 pana in Dana 53 – Infiintare linie ferata industriala (LFI) – 1 CL PBN” propus a fi amplasat in Municipiul Galati, Strada Calea Prutului, nr.230 si Strada Bazinul Nou nr.20, Judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.

Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 471 009.

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), (3) si (4) din Secțiunea a 3-a, Cap.I, Anexa nr.1C la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați, invită Fondul Proprietatea, în calitate de acționar minoritar, la consultări în data de 10.04.2023, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, având ca subiect Proiectul scrisorii de așteptări a acționarilor, necesară selecției membrilor consiliului de administrație, respectiv directorilor, pentru perioada 2023-2027, la Compania NaționalăAdministrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați.

Punctul de vedere al Fondului Proprietatea poate fi comunicat și în scris Ministerului Transportului și Infrastructurii în atenția Direcției Guvernanță Corporativă la adresa secretariat.dgc@mt.ro.

În caz de neparticipare sau netransmitere a unui punct de vedere până la data 10.04.2023, se va considera acceptare tacită.

APDM Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltare locuri de operare Gura Arman si Turcoaia”

Comunicat de presă – Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ S.A. Galați, în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanțare 203/07.12.2022, anunță începerea proiectului “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați”

Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA (APDM SA) anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați”, propus a fi amplasat în comuna Vădeni, sat Vădeni, strada Siret nr. 2, județul Brăila,  nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 13:00, precum si la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Click pentru vizualizare anunț.

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “DEZVOLTARE PORT MĂCIN”

CN APDM SA Galati, in calitate de administrație portuară, anunță că în data de 04.11.2022 au fost avizate normele de fundamentare a tarifelor portuare aplicate în porturile fluviale interioare pentru anul 2023, acestea urmând a fi făcute publice după aprobarea lor coform prevederilor legale.

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați”

Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA (APDM SA) anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Vădeni, sat Vădeni, strada Siret nr. 2, se va supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 13:00, precum si la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Click pentru vizualizare PDF.

ANUNȚ DE DEZBATERE PUBLICĂ privind Tarifele portuare fluvio maritime aplicate de CN APDM S.A GALAȚI în porturile aflate pe reţeaua TEN T Galaţi, Brăila şi Tulcea pentru anul 2023

COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DEZVOLTARE PORT MĂCIN” propus a se realiza în intravilan oraș Măcin, județul Tulcea, pe terenurile identificate prin CF 31925 (T6, P549, 550), CF 31926 (T6, P537), CF 31927 (T-, P1), CF 31928 (T6, P546), CF 31806 (T6, P550), CF 1511 (T6, P550).

Informațiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, site: http://apmtl.anpm.ro.

Hotărârea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea Portului Galaţi.

In data de 05 octombrie 2022, s-a aprobat Hotararea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie: amenajare dane RO –RO din portul Bazin Nou Galati.

Finanţarea este asigurată din fonduri europene prin POIM 2014 – 2020, surse proprii şi atrase ale partenerului privat PBN Logistics SRL.

Lucrarile obiectivului de investie constau in:  modernizarea fronturilor de acostare aferente danelor 39 şi 40, amenajarea rampei pentru încărcarea/descărcarea autovehiculelor (rampa RO-RO), reabilitarea frontului de acostare aferent danei 41, modernizarea drumului din incinta portuară şi realizarea unei platforme betonate, situată în prelungirea rampei RO-RO.

Proiectul va conduce la cresterea volumului de marfuri incarcate/ descarcate in Portul Galati cu aproximativ 48 mii tone in primul an de exploatare, la reducerea timpilor de incarcare/ descarcare si la cresterea sigurantei in timpul operatiunilor portuare.

Durata de execuţie a proiectului de investiţii este de 12 luni.

ANUNȚ IMPORTANT – demarare dezbatere publică tarife portuare pentru anul 2023

APDM Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea și dezvoltarea Portului Mineralier Galați”

APDM Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului pentru proiectul „Rețea interioară cu apă cheu Dunăre, Danele 13-15”

CN APDM SA Galati organizează licitaţia publică cu strigare în vederea închirierii unui teren portuar situat în portul Hârșova.

CN APDM SA Galati organizează licitaţia publică cu strigare în vederea vânzarii navei împingător ROVINARI 16 cu o capacitate de 560 CP, proprietatea CN APDM SA.

APDM Galați intenţionează să închirieze Teren Portuar şi o Platformă Macadam în portul Hârşova, judeţul Constanţa…

APDM Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Rețea interioară de alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13-15”

In sedinta de Guvern din data de 11.05.2022 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Port Braila – Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului”, proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile si bugetul de stat, in valoare totala de 126.825 mii lei.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE PENTRU PROIECTUL „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHE”

COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA, cu sediul în municipiul Galați, Strada Portului 34, județul Galați, e-mail: apdm@apdmgalati.ro, titular al proiectului ”Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare de către ARBDD Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Proiectul ”Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche” amplasat în intravilanul satului Chilia Veche, comuna Chilia Veche, județul Tulcea, conform Certificatului de Urbanism nr. 225/14231/18.10.2021 emis de Consiliul Județean Tulcea.


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARBDD TULCEA, str. Portului, nr. 34 A, localitatea Tulcea, județul Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.ddbra.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a ARBDD Tulcea.

Click pentru vizualizare pdf.

CN APDM SA anunță public tarifele portuare valabile începând cu 09.06.2022 aplicabile pentru porturile fluvio-maritime aflate în administrarea sa.

C.N. A.P.D.M. S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galaţi privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 45 din 02.02.2015 emisă pentru proiectul „Platformă multimodală Galaţi – Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rihn-Dunăre/Alpi”

C.N. A.P.D.M. S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galaţi privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 45 din 02.02.2015 emisă pentru proiectul „Platformă multimodală Galaţi – Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rihn-Dunăre/Alpi” cu amplasamentul în mun. Galaţi, zona Port Bazinul Nou – Triaj CFR (Gara Bazin) – DN2B – str. Calea Prutului, judeţul Galati.

Click pentru vizualizare pdf.

Licitație publica cu strigare în vederea valorificării prin vânzare a autoturismului Hyundai Santa fe, an fabricație 2009.

INVITAȚIE privind participarea la întâlnirea de lucru aferenta trimestrului I, organizată în data de 22 februarie 2022, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri Galati din str. Portului, nr.56, Galați (incinta Port Docuri).

Scopul evenimentului constă în definitivarea Strategiei comerciale si de investitii a companiei, de a comunica şi colabora  cu comunitatea portuară în vederea stabilirii unor acţiuni comune pentru eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor portuare prin identificarea măsurilor optime pentru stimularea traficului şi rezolvarea diferitelor probleme întâmpinate de comunitatea portuară ce desfăşoară activităţi economice în porturile administrate de companie.

  În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre şi ne veţi sprijini în finalizarea cu succes a acestui eveniment de anvergură  regională.

Click pentru vizualizare pdf.

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solictării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”

Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA Galați, anunță publicul interesat asupra asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”, amplasat în sat Chilia Veche , comuna Chilia Veche, județul Tulcea, conform Certificatului de urbanism nr. 225/14231/18.10.2021 emis de Consiliul Județean Tulcea.

Informațiile privind Proiectul propus/ Memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, localitatea Tulcea, județul Tulcea, în zilele de luni, marți, miercuri și joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00 și la adresa titularului:

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați:

Sediul central: str. Portului nr. 34, Galați, județul Galați,

Sediul Sucursalei Tulcea: strada Portului nr. 26, Tulcea, 820243,

în zilele de luni, marți, miercuri și joi între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, loc. Tulcea, jud. Tulcea.

Click pentru vizualizare pdf.

APDM anunta public tarifele portuare valabile in perioada 01.01.2022-31.12.2022 aplicabile pentru porturile interioare si porturile fluvio maritime aflate in administrarea sa.

CN APDM SA GALATI a demarat astazi, 26.10.2021 procedura de consultare cu privire la Normele de fundamentare ale tarifelor portuare ce vor fi practicate incepand cu data de 01.01.2022

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați  publică Normele de fundamentare ale tarifelor portuare spre consultarea publică a operatorilor economici, în conformitate cu art.37, alin (2) din OG 22/1999 *** Republicată privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare.

  1. Data postării: 26.10.2021
  2. Data limită transmitere observații: 15.11.2021
  3. Modalitate transmitere observații:
  4. Email: apdm@apdmgalati.ro, marketing@apdmgalati.ro
  5. Fax: 0236/460140
  6. Poștă: : str. Portului, nr.34, Galați, CP 800025, clădire Palatul Navigației, et.2, Registratură.
  7. Persoană de contact:

NUME/PRENUME: STAVARACHE ANDREEA

EMAIL: marketing@apdmgalati.ro

TELEFON: 0740592806

            Operatorii economici interesați pot solicita punerea la dispoziție a Normelor de Fundamentare prin utilizarea uneia dintre modalitățile prezentate la lit. C).

            Conform ”Ghidului cu privire la elaborarea și consultarea normelor de fundamentare ale tarifelor practicate de administrațiile aflate sub incidența ordonanței guvernului nr.22/1999”, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului , operatorii economici interesați pot solicita CN APDM SA Galați organizarea unei dezbateri pentru consultări cu privire la normelor de fundamentare ale tarifelor. În cazul în care solicitarea se materializează, CN APDM SA va organiza o dezbatere, în cadrul celor 15 zile lucrătoare stabilite pentru transmiterea observațiilor la Normele de Fundamentare.

Click vizualizare anunt pdf…

CN APDM SA Galați anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou”

Întâlnire de lucru a CN APDM SA Galati cu operatorii portuari, agenții economici și reprezentanți ai comunității portuare.

Consultare publică privind Normele de fundamentare ale tarifelor portuare pentru porturile Gura Arman și Turcoaia aplicate de CN APDM SA Galati.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou”

Aviz de încheiere a existenței cazului de forță majoră nr.473/10.03.2021

Informare privind rezultatul procedurii de selectie a operatorilor portuari in scopul constituirii parteneriatelor pentru proiectele finantate prin POIM 2014 – 2020

In conformitate cu prevederile procedurii operationale PO 6-1-6 privind Selectia operatorilor portuari in scopul constituirii parteneriatelor pentru proiectele finantate prin POIM 2014 – 2020, Comisia de selectie stabilita la nivelul CN APDM SA Galati a hotarat urmatoarele:

  • Incheierea unui Acord de parteneriat cu operatorul portuar TTS Porturi Fluviale SRL Galati sub rezerva clarificarii cu Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a posibilitatii de realizare a unui cheu vertical in dana 25 prin inglobarea cheului pereat existent realizat prin POS-T,
  • Exista posibilitatea incheierii unui Acord de parteneriat cu operatorul portuar Hercules SA Braila cu conditia ca si operatorul sa identifice obiective investitionale proprii pe care sa le propuna la finantare prin POIM 2014 – 2020.

Semnarea contractului de proiectare si executie lucrări si a contractului de Supervizare din cadrul Proiectului “Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați”

Comunicat de presă – Lansare proiect „Lucrări infrastructură Dana 32 – Port Docuri Galați”

Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi a semnat contractul privind proiectarea și executarea lucrărilor finanțate prin atragerea de fonduri europene în cadrul proiectului ”Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

Semnarea contractului de finanțare nr.65/14.04.2020 „Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”