Anunturi

CN APDM SA Galați anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou”

CN APDM SA Galați își exprimă disponibilitatea de a colabora cu voluntari (studenți, elevi), în baza prevederilor art.9 aln.2 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat.

Întâlnire de lucru a CN APDM SA Galati cu operatorii portuari, agenții economici și reprezentanți ai comunității portuare.

Consultare publică privind Normele de fundamentare ale tarifelor portuare pentru porturile Gura Arman și Turcoaia aplicate de CN APDM SA Galati.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou”

Aviz de încheiere a existenței cazului de forță majoră nr.473/10.03.2021

Informare privind rezultatul procedurii de selectie a operatorilor portuari in scopul constituirii parteneriatelor pentru proiectele finantate prin POIM 2014 – 2020

In conformitate cu prevederile procedurii operationale PO 6-1-6 privind Selectia operatorilor portuari in scopul constituirii parteneriatelor pentru proiectele finantate prin POIM 2014 – 2020, Comisia de selectie stabilita la nivelul CN APDM SA Galati a hotarat urmatoarele:

  • Incheierea unui Acord de parteneriat cu operatorul portuar TTS Porturi Fluviale SRL Galati sub rezerva clarificarii cu Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a posibilitatii de realizare a unui cheu vertical in dana 25 prin inglobarea cheului pereat existent realizat prin POS-T,
  • Exista posibilitatea incheierii unui Acord de parteneriat cu operatorul portuar Hercules SA Braila cu conditia ca si operatorul sa identifice obiective investitionale proprii pe care sa le propuna la finantare prin POIM 2014 – 2020.

Semnarea contractului de proiectare si executie lucrări si a contractului de Supervizare din cadrul Proiectului “Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați”

Comunicat de presă – Lansare proiect „Lucrări infrastructură Dana 32 – Port Docuri Galați”

Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi a semnat contractul privind proiectarea și executarea lucrărilor finanțate prin atragerea de fonduri europene în cadrul proiectului ”Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

Semnarea contractului de finanțare nr.65/14.04.2020 „Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”