Anunturi

CN APDM SA Galați va organiza o întâlnire de consultare a Normelor de fundamentare a tarifelor portuare pentru anul 2022 în data de 15.11.2021 , ora 11 în sala de ședințe a companiei .

Operatorii care doresc să participe la întâlnire sunt rugați să confirme prezența la următoarea  adresa de email: marketing@apdmgalati.ro

   Persoana de contact :

   Nume / Prenume : Andreea STAVARACHE

   Telefon : 0740592806 , 0236/460660, int. 120

   Adresa str. Portului, nr.34, Galati, cladire Palatul Navigatiei, et.2

ANUNȚ PUBLIC – privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru Proiectul „Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent Molului „

“Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA Galați anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Port Brăila- Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent Molului”, propus a fi amplasat în județul Brăila, mun. Brăila, Incinta Docuri, nr. 1, Zona portului Brăila: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet 
www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.”   

Click vizualizare anunt pdf…

CN APDM SA GALATI a demarat astazi, 26.10.2021 procedura de consultare cu privire la Normele de fundamentare ale tarifelor portuare ce vor fi practicate incepand cu data de 01.01.2022

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați  publică Normele de fundamentare ale tarifelor portuare spre consultarea publică a operatorilor economici, în conformitate cu art.37, alin (2) din OG 22/1999 *** Republicată privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare.

  1. Data postării: 26.10.2021
  2. Data limită transmitere observații: 15.11.2021
  3. Modalitate transmitere observații:
  4. Email: apdm@apdmgalati.ro, marketing@apdmgalati.ro
  5. Fax: 0236/460140
  6. Poștă: : str. Portului, nr.34, Galați, CP 800025, clădire Palatul Navigației, et.2, Registratură.
  7. Persoană de contact:

NUME/PRENUME: STAVARACHE ANDREEA

EMAIL: marketing@apdmgalati.ro

TELEFON: 0740592806

            Operatorii economici interesați pot solicita punerea la dispoziție a Normelor de Fundamentare prin utilizarea uneia dintre modalitățile prezentate la lit. C).

            Conform ”Ghidului cu privire la elaborarea și consultarea normelor de fundamentare ale tarifelor practicate de administrațiile aflate sub incidența ordonanței guvernului nr.22/1999”, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului , operatorii economici interesați pot solicita CN APDM SA Galați organizarea unei dezbateri pentru consultări cu privire la normelor de fundamentare ale tarifelor. În cazul în care solicitarea se materializează, CN APDM SA va organiza o dezbatere, în cadrul celor 15 zile lucrătoare stabilite pentru transmiterea observațiilor la Normele de Fundamentare.

Click vizualizare anunt pdf…

CN APDM SA Galați anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou”

Întâlnire de lucru a CN APDM SA Galati cu operatorii portuari, agenții economici și reprezentanți ai comunității portuare.

Consultare publică privind Normele de fundamentare ale tarifelor portuare pentru porturile Gura Arman și Turcoaia aplicate de CN APDM SA Galati.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou”

Aviz de încheiere a existenței cazului de forță majoră nr.473/10.03.2021

Informare privind rezultatul procedurii de selectie a operatorilor portuari in scopul constituirii parteneriatelor pentru proiectele finantate prin POIM 2014 – 2020

In conformitate cu prevederile procedurii operationale PO 6-1-6 privind Selectia operatorilor portuari in scopul constituirii parteneriatelor pentru proiectele finantate prin POIM 2014 – 2020, Comisia de selectie stabilita la nivelul CN APDM SA Galati a hotarat urmatoarele:

  • Incheierea unui Acord de parteneriat cu operatorul portuar TTS Porturi Fluviale SRL Galati sub rezerva clarificarii cu Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a posibilitatii de realizare a unui cheu vertical in dana 25 prin inglobarea cheului pereat existent realizat prin POS-T,
  • Exista posibilitatea incheierii unui Acord de parteneriat cu operatorul portuar Hercules SA Braila cu conditia ca si operatorul sa identifice obiective investitionale proprii pe care sa le propuna la finantare prin POIM 2014 – 2020.

Semnarea contractului de proiectare si executie lucrări si a contractului de Supervizare din cadrul Proiectului “Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați”

Comunicat de presă – Lansare proiect „Lucrări infrastructură Dana 32 – Port Docuri Galați”

Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi a semnat contractul privind proiectarea și executarea lucrărilor finanțate prin atragerea de fonduri europene în cadrul proiectului ”Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

Semnarea contractului de finanțare nr.65/14.04.2020 „Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”