Tarife

TARIFE PORTUARE
aplicabile in porturile fluvio-maritime

________________________________________________________________________________________

I. Tarife portuare pentru utilizarea infrastructurii portuare

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale porturi fluvio maritime

UM: lei/tm

VALOARE: 0,61 lei

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale si nave maritime produse petroliere porturi fluvio maritime

UM: lei/tm

VALOARE: 4,05 lei

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave maritime porturi fluvio maritime marfuri generale

UM: lei/tm

VALOARE: 3,99 lei

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni containere nave fluviale si nave maritime in porturi fluvio maritime

UM: lei/teu

VALOARE: 31,57 lei

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluvio maritime

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 18,33 lei

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave maritime porturi fluvio maritime

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 139,25 lei

CAIIT:

TARIF: Acces infrastructura portuara nave fluviale porturi fluvio maritime Galati, Braila

UM: lei/nava/acces

VALOARE: 18,27 lei

CAIIT:

TARIF: Acces infrastructura portuara nave maritime porturi fluvio maritime Galati, Braila

UM: lei/nava/acces

VALOARE: 191,68 lei

CAIIT:

TARIF: Stationare la cheu pontoane terti porturi fluvio maritime

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 4,14 lei

CAIIT:

TARIF: Stationare nave la pontoane APDM

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 29,16 lei

II. Tarife pentru protecția mediului

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Preluare si tratare reziduri hidrocarbura, ape uzate menajere de la nave

UM: lei/mc

VALOARE: 420,41 lei

CAIIT:

TARIF: Asistenta pentru transfer/bunkerare produse petroliere si petrochimice

UM: lei/ora

VALOARE: 336,19 lei

CAIIT:

TARIF: Preluare deseuri menajere de la nave

UM: lei/sac

VALOARE: 25,23 lei

CAIIT:

TARIF: Preluare deseuri periculoase de la nave

UM: lei/kg

VALOARE: 23,66 lei

CAIIT:

TARIF: Cursa auto specializată

UM: lei/cursa

VALOARE: 125,86 lei

CAIIT:

TARIF: Cursa nava specializată

UM: lei/cursa

VALOARE: 525,22 lei

III. Tarife pentru refurnizare utilități

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Întreținere rețele de apă

UM: lei/mc

VALOARE: 4,65 lei

CAIIT:

TARIF: Întreținere rețele electrice

UM: lei/kwh

VALOARE: 0,79 lei

IV. Tarife pentru alte servicii

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Acordare vize anuale carnete muncitori portuari (50% din tariful emitere carnet)

UM: lei/viza

VALOARE: 55,70 lei

CAIIT:

TARIF: Evaluare – avizare ISPS (50% din tariful de Certificare facilitati portuare)

UM: lei/aviz

VALOARE: 1649,55 lei

CAIIT:

TARIF: Certificare facilităţi portuare conform cod ISPS

UM: lei/certificare

VALOARE: 3299,09 lei

CAIIT:

TARIF: Eliberari avize CTE terţi/acorduri pentru investiţii

UM: lei/aviz

VALOARE: 1197,55 lei

CAIIT:

TARIF: Emitere carnete muncitori portuari

UM: lei/carnet

VALOARE: 111,39 lei

TARIFE PORTUARE
Aplicabile in porturile interioare

Harsova

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluviale interioare

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 10,94

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale in porturi fluviale interioare

UM: lei/tm

VALOARE: 0,29

CAIIT:

TARIF: Stationare la cheu a pontoanelor terților

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 1,94

Turcoaia

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale in porturi fluviale interioare

UM: lei/tm

VALOARE: 0,29

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluviale interioare

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 10,94

CAIIT:

TARIF: Stationare la cheu a pontoanelor terților

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 1,94

Gura Arman

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Stationare la cheu a pontoanelor terților

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 1,94

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluviale interioare

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 10,94

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale in porturi fluviale interioare

UM: lei/tm

VALOARE: 0,29

Macin

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluviale interioare

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 10,94

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale in porturi fluviale interioare

UM: lei/tm

VALOARE: 0,29

CAIIT:

TARIF: Stationare la cheu a pontoanelor terților

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 1,94

Smardan

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale in porturi fluviale interioare

UM: lei/tm

VALOARE: 0,29

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluviale interioare

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 10,94

CAIIT:

TARIF: Stationare la cheu a pontoanelor terților

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 1,94

Isaccea

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluviale interioare

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 10,94

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale in porturi fluviale interioare

UM: lei/tm

VALOARE: 0,29

CAIIT: IV.27

TARIF: Stationare la cheu a pontoanelor terților

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 1,94

Mahmudia

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluviale interioare

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 10,94

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale in porturi fluviale interioare

UM: lei/tm

VALOARE: 0,29

CAIIT:

TARIF: Stationare la cheu a pontoanelor terților

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 1,94

Chilia Veche

CAIIT
TARIF
UM
VALOARE

CAIIT:

TARIF: Cheiaj sub operatiuni nave fluviale in porturi fluviale interioare

UM: lei/tm

VALOARE: 0,29

CAIIT:

TARIF: Cheiaj fara operatiuni nave fluviale porturi fluviale interioare

UM: lei/nava/ora

VALOARE: 10,94

CAIIT:

TARIF: Stationare la cheu a pontoanelor terților

UM: lei/ml/zi

VALOARE: 1,94