Securitate portuară

  • Facilitățile portuare din raza de jurisdicție a CN APDM SA Galați sunt supuse controlului autorității portuare cu privire la modul în care sunt respectate prevederile Codului ISPS.
  • Inspectorii autorității portuare CN APDM SA Galați vor verifica existența și valabilitatea Declarațiilor de conformitate a facilităților portuare precum și faptul că acele facilități portuare funcționează la gradul de securitate stabilit.
  • În cazul în care autoritatea portuara are informații cu privire la deficiente în funcționarea sistemului de management a securității facilităților portuare, în cazul în care se schimbă agentul economic care operează o facilitatea portuara, sau atunci când se produc modificări în planul de securitate al facilităților portuare, autoritatea portuara este îndreptățită să ceară să se efectueze o inspecție suplimentară corespunzătoare. Dacă autoritatea portuară constată non-conformități majore în funcționarea sistemului de management al securității facilității portuare, atunci procedează la suspendarea Declarației de conformitate a unei facilități portuare până la remedierea acestora sau chiar la anularea Declarației de conformitate a unei facilități portuare în cazul în care remedierea nu se poate efectuă. În acest caz autoritatea portuara nu va mai aprobă buletin de pilotare și nu va mai eliberă permis de acostare la facilitatea portuara care are Declarația de conformitate a unei facilități portuare suspendată sau anulată, până la revenire la situația normală. Anularea suspendării se va face numai pe bază unui audit extern. Autoritățile portuare, prin inspectorii lor specializați controlează și monitorizeaza activitățile la interfață navă port și iau în mod operativ măsurile ce se impun protejării intereselor comerciale și securizarea operațiunilor din porturi.
  • Totodata politicile in domeniul securitatii marine au evoluat atat la nivel international cat si la nivelul legislatiei nationale. In acest sens Romania a acceptat prin OUG 80/2003 amendamentele la anexa SOLAS 1974 (Conventia Internationala pentru Ocrotirea Vietii pe Mare) cat si prevederile Codului ISPS (Codul International pentru Securitatea Navelor si Facilitatilor Portuare) adoptat la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale (IMO), la Londra in perioada 9-13 decembrie 2002, aprobata prin Legea 484/2003 si Normele Metodologice de aplicare a OUG 80/2003, aprobate prin HG nr. 248/2004.
  • Prin OUG 80/2003 i-au fost delegate competente autoritatii portuare CN APDM SA Galati pentru zona sa de jurisdictie (Galati, Tulcea, Braila) in ceea ce priveste implementarea prevederilor Codului ISPS si anume monitorizarea modului de functionare a sistemelor de management a securitatii facilitatilor portuare.
  • Prin Hotararea Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati din 16.01/2006 a luat fiinta Biroul Securitate Portuara al autoritatii portuare (Local Point) care impreuna cu auditorii imputerniciti ai CN APDM SA Galati are ca obiect de activitate implementarea si monitorizarea prevederilor Codului ISPS.
  • Codul ISPS