Buletin Informativ

Art.5 Din Legea 544 / 2001:

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publica are obligaţia sa comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatoricaatribuţiile departamentelorprogramul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau Instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail sl adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice In situaţia in care persoana se considera vătămata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

– Reclamatie administrativa – Reclamație în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin neprimirea răspunsului.

– Reclamatie administrativa – Reclamație în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin refuz.

Cetăţenii care solicită audienţă la conducerea CN APDM SA Galati trebuie să completeze și să transmită o cerere pentru primirea în audiență. Transmiterea documentului se poate realiza prin una din următoarele modalități:

– electronic pe adresa de e-mail: apdm@apdmgalati.ro ;

– prin depunere la Secretariatul CN APDM SA Galati din str. Portului, nr. 34, Galati;

– prin fax la nr de telefon 0236 / 460 140.

Inscrierile se fac la secretariatul companiei de luni pana joi, intre orele 07:30 – 16:00 si vineri intre orele 07:30 – 13:30.

Audiențele se desfășoară în fiecare vineri, între orele 13:30 – 14:30.