Conferința de presă nr. 2 din 10.07.2023, privind stadiul implementării Proiectului “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri”.

În data de 10.07.2023, CN APDM SA Galați, reprezentată de doamna Marcela – Daniela Costea – Director General, a susținut conferința de presă nr. 2 privind stadiul implementării Proiectului “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene.

Lucrările vizează modernizarea și reabilitarea danelor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, a Capului de mol din Incinta Bazin Docuri cu o lungime totală de 1.005 m și reabilitarea drumurilor de utilitate publică DUP 3, DUP 4, DUP 5, DUP 6 cu lungime totală de 2.811 m.

Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție.

Antreprenor: Asocierea Hercules S.A (Lider) & Concivia S.A & Interconstruct S.R.L

Supervizor: TPF Inginerie SRL

Sursa de finanțare: POIM 2014-2020 – 85%, Bugetul de Stat 15%

Grad fizic execuție lucrări la 30.06.2023 – 70%

Valoare proiect: 24.500.000  Euro

Termen de finalizare al proiectului: decembrie 2023.