Dezvoltare Port Isaccea – „Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

La data de 14.04.2020, APDM Galați si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au convenit la încheierea contractului de finanțare pentru acordarea unor fonduri nerambursabile în scopul implementării proiectului ”Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”.

Obiectivele acestui proiect sunt vizate de modernizarea portului Isaccea și creșterea cu 100% a volumului de mărfuri transportat în acest port, prin modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare – danele 1-3 și 4-5, îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, prin realizarea de lucrări de dragaj la danele de acostare și dezvoltarea serviciilor oferite navelor prin extinderea rețelelor de utilități și dotarea cu hidranți și prize de cheu pentru alimentarea cu apa potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.

Proiectul în valoare totală de 18.156.409,03 lei este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 15% din valoarea acestuia fiind finanțată din bugetul beneficiarului prin bugetul de stat.

Galerie foto