În data de 22.08.2023, a avut loc recepția lucrărilor aferente Proiectului “Lucrări de infrastructură Portuară Cheu – Dana 32 Port Docuri Galați”, proiect al carui beneficiar este CN APDM SA Galați.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă modernizarea și dezvoltarea Portului Galați situat pe Rețeaua Trans-Europeană de Transport Centrală prin asigurarea acostării directe a navelor la cheu, indiferent de nivelul Dunării, cu posibilități de operare rapidă fără operațiuni suplimentare și creșterii atractivității de utilizare a portului până la un nivel probabil anual așteptat a capacității de încărcare/descărcare a mărfurilor până la 250.000 tone.

Valoare totală = 28.756.026,93 lei

Valoare totală eligibilă = 24.235.880 lei, din care:

•           20.600.498 lei fonduri europene nerambursabile (85%).

•           3.635.382 Lei fonduri de la bugetul de stat (15%).

Durată contract de proiectare și execuție lucrări: 29 luni din care:

•           8 luni proiectare.

•           21 luni execuție.

            Rezultate obținute:

1. Un port reabilitat și modernizat situat pe Rețeaua Trans-Europeană de Transport Centrală, reprezentând o oportunitate pentru dezvoltarea Portului Galați, poziționându-l între prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea transportului maritim și fluvial.

2. Modernizare și reabilitare a 70 ml front acostare prin execuția unui nou cheu vertical care îl înglobeaza pe cel existent, realizarea de lucrări de suprastructură cheu și racordarea Danei maritime 32 la utilități – rețele electrice și de apă-canal în scopul alimentării cu energie și apă a navelor.

3. Realizarea unui post trafo nou cu o putere de 500 kVA.