Începerea Proiectului “Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”

Portul Tulcea este unul dintre principalele porturi de pe sectorul maritim al Dunării, inclus în reţeaua de transport de interes european (TEN-T) și dispune de patru amplasamente aflate în administrarea APDM: portul industrial, portul comercial, dana AMIC balastieră şi portul Marina.

Pentru modernizarea portului, Compania Naţională ”Administraţia Porturilor Maritime” Galaţi (APDM) a realizat un studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I”.

În urma acestui studiu au rezultat următoarele lucrări principale necesare: reabilitarea danei maritime existente; prelungirea danei maritime spre aval cu 100 m, în dreptul danei fluviale existente; realizarea unui teritoriu portuar nou de circa 4.000 mp (100 m x 40 m) în spatele prelungirii danei maritime; realizarea infrastructurii căii de rulare cu ecartament de 10,875 m pentru macaralele portic de 16tx32m sau alte echipamente de cheu; relocarea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu energie electrică; realizarea lucrărilor (tablouri electrice şi hidranţi de cheu) pentru deservirea navelor acostate; realizarea unei reţele de colectare a apelor menajere cu staţie de epurare; reţea de canalizare pluvială; montare hidranţi pentru alimentarea cu apă a navelor; realizarea dragajelor în zonele colmatate.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea atractivității și accesibilitătii Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături  rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicele UE și în contextul Obiectivului specific POIM 2.4.

Galerie foto