Încheierea Acordului de parteneriat între CN APDM SA Galați, AZL Galați și PBN Logistics SA

Portul Galați este singurul port de-a lungul coridorului Rin-Dunăre în cadrul căruia sunt conectate două tipuri de ecartament (1520 mm și 1435 mm).

În actualul context geo-politic Portul Galați a devenit un obiectiv de importanță pentru fluxurile de marfă din Moldova și Ucraina, astfel încât este nevoie de implementarea unor măsuri care să faciliteze preluarea fluxului de marfă suplimentar, provenit din zona de conflict.

În acest sens, s-a încheiat Acordul de parteneriat între Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați (reprezentată de Doamna Director General Marcela-Daniela Costea), Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați (reprezentată de Domnul Director General Cătălin Cojocaru) și Port Bazinul Nou Logistics S.A pentru investiția în infrastructura portuară – lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg CSI cu aproximativ 800 ml din dana 47 până în dana 53.