„Port Brăila – Lucrări infrastructură portuară a sectorului portuar din Incintă Bazin Docuri” – proiect în valoare de 26,24 de milioane de euro

În vederea creșterii traficului de mărfuri din Port Docuri Brăila cu peste 26% până în anul 2023, CN APDM Galați a derulat un program ce presupune investiții de 26,24 milioane de euro şi care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (PIMM) 2014-2020Axa prioritară 2 – “Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”.

Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii au fost aprobaţi în şedinţa de Guvern de vineri, 23 octombrie 2020.

„Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabilă să asigure legături  rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene”, susține directorul general al CN APDM Galaţi, Alexandru Şerban.

Un prim obiectiv specific avut în vedere în cadrul proiectului derulat de administraţia portuară era modernizarea şi reabilitarea danelor şi a capului de mol din incinta Bazin Docuri, cu lungimea totală de 1.005 metri liniari, în vederea creşterii capacităţii de operare din Portul Brăila. Un al doilea pachet de investiţii viza reabilitarea drumurilor de utilitate publică, cu o lungime totală de peste 2,8 km, fapt ce va contribui la creşterea conectivităţii portului şi asigurarea legăturii între operatorii portuari şi reţeaua de transport locală, naţională şi europeană. Al treilea obiectiv al investiţiilor presupunea dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii utilitare a portului Brăila, în vederea creşterii serviciilor oferite operatorilor şi transportatorilor portuari.

„Implementarea proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivelor POIM privind creşterea ponderii transportului naval de mărfuri şi  reducerea decalajului dintre valorile indicatorilor naţionali de transport şi ţintele incluse în Cartea Albă a Transporturilor (2011), respectiv transferul a peste 30 la sută din transportul de marfă de peste 300 km către alte moduri de transport sustenabile până în 2030, și reducerea efectelor negative asupra mediului prin scăderea emisiilor de carbon şi a consumului de resurse energetice Alexandru Şerban.

Galerie foto