Portul Mineralier

Generalități:

Pozitie geografica: situat intre Km 155,4 si Km 157,6 avand un front de acostare de 2067 ml si o suprafata de 204.404,00 mp;

Dotarea tehnica a portului:

 • Dane operative : 16
 • Adancimea minima in dane:
  • pentru dane fluviale 3,5 m
  • pentru dane maritime 6,5 m
 • Utilitati: energie electrica, apa, gaze naturale
 • Mijloace de transport: cale ferata, drum rutier, banda transportoare.

Facilitati portuare:

 • Echipamente portuare: 16-25 tf;
 • Platforme portuare: 16380 mp;
 • Suprafete de depozitare: 41.565 mp.