Dezvoltare Port Isaccea

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară

Codul MySMIS: 129406

Denumirea beneficiarului:

  • Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

  • 58 luni, respectiv, de la 01.03.2018 până la 31.12.2022

Valoarea totală a proiectului:

  • 18.156.409,03 lei, din care, valoarea eligibilă este de 15.278.639,41 lei, respectiv:
    • 12.986.843,50 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
    • 2.291.799118 lei de la Bugetul de Stat (15%)

Scurtă descriere a proiectului:

CN APDM SA în calitate de Beneficiar al finanțării gestionează proiectul “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”.

Obiectivul general al proiectului este modernizarea portului Isaccea până în anul 2023, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente și realizarea de lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii minime de navigație la danele de acostare. Proiectul reprezintă o soluție tehnică, funcțională și organizatorică pentru eliminarea blocajelor existente în operarea si dezvoltarea portului.

În acest sens, prezentul proiect vine în întâmpinarea Programului Operațional Infrastructura Mare, fiind în concordanță cu Obiectivul Specific 2.4. „Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi” al Axei 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, prioritatea de investiții 7c „Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local”.

Prin realizarea activităților sale, proiectul contribuie direct la indicatorul POIM ”2S6 Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare”, prin creșterea volumului de mărfuri transportate prin portul Isaccea, de la 0.2 milioane tone pe an la 0.4 milioane tone pe an până în 2023. Scopul proiectului este astfel și în directă corelare cu scopul schemei de ajutor de stat, prin care se urmărește atingerea țintei de operare a 32,20 mil. tone/an de mărfuri pe căile navigabile interioare în România.

Activitățile proiectului se încadrează în scopul și obiectivele schemei de ajutor de stat, după cum urmează:

a) Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) – prin proiect este modernizată și reabilitată infrastructura portului Isaccea;

b) Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de acces în porturile românești maritime și interioare (fluviale) – proiectul prevede măsuri de îmbunătățire a accesului navelor în port, cât și în interiorul portului;

c) Activități de dragare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) – prin proiect sunt prevăzute lucrări de îndepărtare a sedimentelor de pe fundul căilor navigabile de acces în port în zona danelor, pentru a permite accesul navelor în port.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro,

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro