Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Codul MySMIS: 131430

Denumirea beneficiarului:

 • Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

 • 63 luni, respectiv, de la 03.08.2018 până la 31.03.2023

Valoarea totală a proiectului:

 • 64.246.210,90 lei, din care, valoarea eligibilă este de 53.822.747,91 lei, respectiv
  • 45.749.335,73 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
  • 8.073.412,18 lei de la Bugetul de Stat (15%)

Scurtă descriere a proiectului:

CN APDM SA în calitate de Beneficiar al finanțării gestionează proiectul “Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”.

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Organism Intermediar pentru Transport a fost semnat în data de 10.07.2020.

Investițiile propuse pentru proiect sunt conforme cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării și vor aduce beneficii substanțiale pentru îmbunătățirea conectivității și dezvoltarea socio-economică a municipiului Tulcea și a întregii Delte.

Oportunitatea implementării proiectului este justificată de elaborarea Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 care a fost conceput pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale României pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor.

Implementarea proiectului va contribui la:

 • asigurarea dezvoltării durabile a transportului pe căi navigabile, a economiei și a mediului, la creșterea gradului de accesibilitate a României și interconectarea regiunii Dunării cu alte regiuni din Europa, îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor oferite și promovarea serviciilor de transport naval mai sigure și mai prietenoase față de mediul înconjurător;
 • creșterea capacității de operare a Portului Tulcea conform volumului actual și previzionat al cererii în conformitate cu cerințele directivelor europene din sectorul naval referitoare la prioritățile de dezvoltare a infrastructurii de transport pe căi navigabile. Dezvoltarea infrastructurii Portului Tulcea va conduce la creșterea fluxurilor de mărfuri și respectiv a gradului de utilizare a infrastructurii portuare care va avea ca efect dezvoltarea activității atât la nivelul administratorului infrastructurii cât și a operatorilor portuari;
 • creșterea și punerea în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari care va avea ca efect crearea legăturilor multimodale pentru transportul fluxurilor de mărfuri dinspre și înspre Portul Tulcea.

Sprijinul din partea Uniunii Europene este esențial pentru implementarea proiectului și vital pentru dezvoltarea Portului Tulcea.

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiective specifice:

OS 1 Creșterea eficienței și siguranței transportului naval de mărfuri în Portul Tulcea prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare existente a Portului Tulcea care accesibilizează consolidarea legăturilor dintre operatorii portuari și transportatorii de mărfuri la nivel național și european.

Atingerea OS 1 va contribui la la asigurarea dezvoltării durabile a transportului pe căi navigabile, a economiei și a mediului, la creșterea gradului de accesibilitate a României și interconectarea regiunii Dunării cu alte regiuni din Europa îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor oferite și promovarea serviciilor de transport naval mai sigure și mai prietenoase față de mediul înconjurător.

OS 2 – Creșterea capacității de operare a Portului Tulcea prin prelungirea danei maritime spre aval cu 100 m, în dreptul danei fluviale existente în Portul Industrial, conform volumului actual și previzionat al cererii.

Atingerea OS 2 va contribui la creșterea capacității de operare a Portului Tulcea conform volumului actual și previzionat al cererii în conformitate cu cerințele directivelor europene din sectorul naval referitoare la prioritățile de dezvoltare a infrastructurii de transport pe căi navigabile.

OS 3 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilitare și de acces a Portului Tulcea în vederea creșterii și punerii în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari.

Atingerea OS 3 va contribui la creșterea și punerea în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari care va avea ca efect crearea legăturilor multimodale pentru transportul fluxurilor de mărfuri dinspre și înspre Portul Tulcea.

Rezultate preconizate:

 1. un port situat pe rețeua TEN-T reabilitat și modernizat;
 2. o dană maritimă cu lungimea de 230 ml reabilitată, în Portul Industrial;
 3. un cheu nou cu lungimea de 323 ml realizat, pentru acostarea directă a navelor, în Portul Comercial;
 4. capacitate de operare a mărfurilor crescută a Portului Tulcea;
 5. un front nou creat în lungime de 100 ml realizat în prelungirea danei maritime existente în Portul Industrial;
 6. un teritoriu portuar nou realizat cu suprafața de 4.000 mp în Portul Industrial;
 7. un teritoriu portuar nou realizat cu suprafața de 4.000 mp în Portul Comercial;
 8. infrastructură de transport naval complet funcțională, echipată cu utilități, drum acces și facilități specifice (prize de cheu pentru alimentarea cu apă și energie a navelor);
 9. infrastructură pentru protecția mediului nou creată (stație de epurare monobloc ape uzate menajere).

Rata de creștere a cererii urmare implementării proiectului:

Pentru Portul Industrial se va obtine:

 • un spor de capacitate de cca. 150.000 tone/an prin reabilitarea danei maritime existente;
 • o capacitate suplimentară de cca. 60.000 tone/an după realizarea unui Terminal de cereale preconizat să se construiască pe teritoriul portuar nou câștigat și pe teritoriul existent
 • o capacitate de 50.000 – 60.000 tone/an de mărfuri generale prin prelungirea danei maritime cu 100 m;

Pentru Portul Comercial: se vor creea condițiile de creștere a traficului portuar anual de la 30.000 tone/an la 360.000 tone/an.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro