Lucrări de infrastructura portuara cheu dana 32 – Port Docuri Galați

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Codul MySMIS: 131354

Denumirea beneficiarului:

 • Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

 • 72 luni, respectiv, de la 23.02.2017 până la 31.01.2023

Valoarea totală a proiectului:

 • 25.245.622,59 lei, din care, valoarea eligibilă este de 21.282.154,00 lei, respectiv
  • 18.089.830,90 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
  • 3.192.323,10 lei de la Bugetul de Stat (15%)

Scurtă descriere a proiectului:

CN APDM SA în calitate de Beneficiar al finanțării gestionează proiectul “Lucrari de infrastructura portuara Cheu Dana 32 Port Docuri Galati ”.

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Organism Intermediar pentru Transport a fost semnat în data de 13.04.2017.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la modernizarea si dezvoltarea portului Galati, acesta fiind unul din porturile dunarene de importanta majora din Romania.

Obiectivul de investitii se afla in vecinatatea axei prioritare TEN-T nr.18 (Rhin -Main-Meuse-Dunare).

Apartenenta la coridorul TEN-T Rin-Dunare, reprezinta una dintre cele mai importante oportunitati pentru dezvoltarea portului Galati, pozitionandu-l intre prioritatile Uniunii Europene in ceea ce priveste dezvoltarea sectorului de transport european, fapt ce implica acces la fonduri europene nerambursabile.

Investitia realizata prin prezentul proiect va contribui la: îmbunatatirea conectivitatii macroregiunii Dunarii cu alte macroregiuni (Baltica, Adriatic-Ionica) si spatiul economic de la Marea Neagra; integrarea si interconectarea optima a transportului maritim cu alte moduri de transport; valorificarea potentialului prin pozitionarea ca principal punct de legatura între reteaua TEN-T si retelele de transport de la granita estica a UE; expansiunea pietei interne a UE si dezvoltarea comertului cu tarile învecinate; sprijinirea privind reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala ale regiunii Sud-Est fata de celelalte regiuni ale tarii.

Oportunitatea implementării proiectului este justificată de elaborarea Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 care a fost conceput pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale României pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor.

Implementarea proiectului va contribui la:

 • asigurarea dezvoltării durabile a transportului pe căi navigabile, a economiei și a mediului, la creșterea gradului de accesibilitate a României și interconectarea regiunii Dunării cu alte regiuni din Europa, îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor oferite și promovarea serviciilor de transport naval mai sigure și mai prietenoase față de mediul înconjurător;
 • creșterea capacității de operare a Portului Galati conform volumului actual și previzionat al cererii în conformitate cu cerințele directivelor europene din sectorul naval referitoare la prioritățile de dezvoltare a infrastructurii de transport pe căi navigabile. Dezvoltarea infrastructurii Portului Galati va conduce la creșterea fluxurilor de mărfuri și respectiv a gradului de utilizare a infrastructurii portuare care va avea ca efect dezvoltarea activității atât la nivelul administratorului infrastructurii cât și a operatorilor portuari;
 • creșterea și punerea în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari care va avea ca efect crearea legăturilor multimodale pentru transportul fluxurilor de mărfuri dinspre și înspre Portul Galati.

Sprijinul din partea Uniunii Europene este esențial pentru implementarea proiectului și vital pentru dezvoltarea Portului Docuri Galați.

Scopul și obiectivele proiectului:

Scopul /Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunatatirea sistemului de transport maritim prin modernizarea cheului existent la dana 32, astfel încât sa se permita acostarea directa a navelor si sa creasca eficienta operatiilor de încarcare-descarcare a navelor.

Astfel, obiectivul principal al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operational infrastructura Mare, respectiv cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor situate pe reteaua TEN-T centrala.

Proiectul contribuie la atingerea indicatorului POIM 2S3 – Marfuri transportate pe cai navigabile interioare, prin activitatile prevazute.

Axa prioritară:

AP 1- Inbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a transportului cu metroul.

Obiective specifice:

OS 1 Modernizarea frontului de acostare de la Dana 32 prin execuția unui nou cheu vertical care să îl înglobeze pe cel existent.

OS 2 – Cresterea capacității de încarcare-descărcare a mărfurilor până la aproximativ 250.000 tone anual.

OS 3 – Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală.

Rezultate preconizate:

 • Cresterea anuală a capacității de încarcare-descărcare a mărfurilor, de la aproximativ 164.128,81 tone în prezent (la nivelul anului 2019), până la aproximativ 250.000 tone după implementarea proiectului.
 • Realizare cheu vertical în lungime de 70 ml, în scopul modernizării frontului de acostare și sporirii dimensiunii/capacității navelor care pot acosta la cheu.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro