Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche

Codul MySMIS: 155273

Denumirea beneficiarului:

 • Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

 • 34 luni, respectiv, de la 09.03.2021 până la 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului:

 • 40.727 mii lei, din care, valoare eligibilă 34.252 mii lei, respectiv:
  • 29.114 mii lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
  • 5.138 mii lei de la Bugetul de Stat (15%)

Scurtă descriere a proiectului:

CN APDM SA în calitate de Beneficiar al finanțării gestionează proiectul “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”.

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Organism Intermediar pentru Transport a fost semnat în data de 14.03.2023.

Portul Chilia Veche este inclus spre modernizare în Anexa 10,40 – Lista proiectelor prioritizate pentru Porturi din MPGT al României, cu perioada de implementare 2021-2024.

Portul Chilia Veche este situat în partea de Nord, pe brațul Chilia, între km. 43 și km. 46, pe malul drept. Portul dispune de două fronturi de acostare ce însumează împreună 310 ml de cheu pereat.

Dana de pasageri situată la km. 45, în dreptul mijlocului localității, are lungimea de 210 ml din care 70 ml dana propriu-zisă și 140 ml zona de platformă și racord naval.

Dana comercială este situată la aproximativ 1000 ml aval de dana de pasageri, la marginea localității.

Infrastructura portului Chilia Veche este de tip fluvial și are o vârstă destul de mare, construcțiile hidrotehnice care o alcătuiesc fiind executate în urmă cu 35-40 ani, ceea ce reprezintă aproape limita maximă a duratei normale de viață.

În prezent, datorită vechimii mari a construcțiilor hidrotehnice care constituie infrastructura portuară în ambele amplasamente, cât și datorită unei exploatări neconforme regulamentelor de exploatare, corelate cu schimbarea condițiilor climatice și de scurgere a fluviului în ultimii ani, au apărut mai multe deteriorări care au avut consecințe negative în desfășurarea activităților economice portuare.

Obiective specifice:

OS 1 Remedierea defectelor și avariilor identificate în Expertiza Tehnica care influențează rezistența și stabilitatea infrastructurii;

OS 2 – Aducerea rezistenței infrastructurii la nivelul necesar pentru desfășurarea activităților preconizate în condiții de siguranță;

OS 3 – Asigurarea adâncimilor de acces la cheu pentru navele fluviale de transport mărfuri și pasageri prin lucrări de dragaj tehnologic în acvatoriul danelor;

OS 4 – Asigurarea cheului cu toate dotările necesare: bolarzi, binte, scări de cheu, locașuri de scondru, organouri, în număr suficient pentru fiecare dană;

OS 5 – Refacerea și modernizarea rețelelor de utilități existente: energie electrică și apă potabilă, cu identificarea unor surse de alimentare fiabile;

OS 6 – Introducerea unor rețele de utilități noi: telefonie și internet;

OS 7 – Amenajarea platformelor și terenurilor portuare disponibile pentru exploatare și/sau pentru investiții ulterioare;

OS 8 – Asigurarea conexiunii celor două amplasamente – dana de pasageri și dana comercială – pentru mărfuri și pasageri; se vor avea în vedere două variante de căi de acces: fie pe una din străzile comunei, fie pe malul drept, în zona neinundabilă.

Rezultate preconizate:

 1. Reabilitare și modernizare DANA DE PASAGERI (KM 45)
  • Reabilitare Cheu acostare propriu -zis L=160 ml
  • Reabilitare Cheu racord aval L= 60 ml
  • Reabilitare suprastructură portuară – amenajări exterioare
  • Reabilitare clădire Gara fluvială de pasageri și administrație Sc= 249,35 mp
 2. Reabilitare și modernizare DANA COMERCIALĂ (KM 44)
  • Reabilitare Cheu acostare L= 122 ml
  • Reabilitare suprastructură portuară – Amenajări exterioare

Rata de creștere a cererii urmare implementării proiectului:

Realizarea acestor investiții va conduce la creșterea cantității de mărfuri transportate și a numărului de pasageri în portul Chilia Veche.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro,

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro