Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galați

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galați

Codul MySMIS: 155809

Denumirea beneficiarului: Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

 • 31 luni, respectiv, de la 15.06.2021 până la 31.12.2023

Valoare totală proiect: 

Valoarea investiției ce revine APDM SA Galați:

 • 211.172.577,48 lei, din care, valoarea eligibila este de 177.999.634,22 lei, respectiv
  • 151.299.689,09 lei din Fondul de Coeziune (85%)
  • 26.699.945,13 lei de la Bugetul de Stat (15%)

Scurtă descriere a proiectului:

CN APDM SA în calitate de Beneficiar al finanțării gestioneaza proiectul “Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galați”.
Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Organism Intermediar pentru Transport a fost semnat în data de 17.07.2023

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și extinderea infrastructurii operaționale din Portul Mineralier Galați, prin asigurarea unui proces de operare sigur și eficient, cu scopul de a diversifica tipurile de marfuri și de a crește capacitatea de operare portuara, oferindu-se condiții optime pentru transportul naval de marfuri, promovând astfel mobilitatea durabila la nivel național, regional și local, capabil sa asigure legaturi rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodata o infrastructura portuara la standarde europene în contextul Obiectivului specific POIM (OS) 1.3. Apel de proiecte pentru îmbunatațirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core.
Investițiile prevazute în cadrul acestui proiect au efecte pozitive asupra dezvoltarii transportului naval prin creșterea volumului de marfuri transportate, asigura conectivitatea porturilor modernizare cu alte regiuni, crește calitatea și accesibilitatea serviciilor de transport, contribuind astfel la atingerea Obiectivului 2S3 – Marfuri transportate pe cai navigabile interioare.

Lucrari ce se vor realiza:

 • Realizarea lucrarilor de reparații a elementelor degradate pentru întreaga structura de acostare;
 • Coborârea nivelului paramentului estacadelor pe toata lungimea de acostare (16 Dane Maritime si Fluviale. Lungime totala de acostare = 2.000,00 ml);
 • Dotarea Danelor Maritime si Fluviale cu accesorii de cheu (Amortizori de cheu, Bolarzi, Organouri, Scari de cheu, Parapeți metalici);
 • Grinda noua de coronament cu aparatoare de muchie încastrata (Lungime totala grinda de coronament L = 2000,00 ml – pentru 16 Dane).
 • Refacerea zonelor afectate de prabușiri, în spatele Danelor 7 și 8 asigura interconectarea și în viitor a celor trei tipuri de transport, respectiv maritim, feroviar și carosabil
 • Realizare platforma N1, în spatele danelor 10 si 11. Suprafața platformei propuse este S = 6.235 mp.
 • Realizare platforma N2, în spatele danelor 11, 12, 13, 14. Suprafața platformei propuse este S = 7.272 mp.
 • Realizare platforma N3, în spatele danelor 14, 15, 16. Suprafața platformei propuse este S = 7.837 mp.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro, mineralier@apdmgalati.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro