PMG – ETAPA II

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: PMG – ETAPA II „Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară”

Codul MySMIS: 120940

Denumirea beneficiarului:

 • Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

 • 18 luni, pana in 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului:

 • 108.855.223 lei din care valoarea eligibilă este de: 91.698.766lei, respectiv:
  • 77.943.951,10 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
  • 13.754.814,90 lei de la Bugetul de Stat (15%)

Descriere proiect

”Platforma Multimodală Galați – Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară” – reprezintă o etapa a Programului Investițional „Platforma Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru rețeaua centrala Rhin – Dunăre/ Alpi” și are ca scop realizarea de investiții în infrastructura rutieră și feroviară de acces în port.

Scurtă descriere a Programului Investițional:

Portul Galați este extrem de bine amplasat pe sectorul maritim al Dunării, la numai 10 km distanta de granița de Est a Uniunii Europene cu Republica Moldova, fiind totodată conectat la toate modurile de transport (maritime, fluvial, rutier si feroviar).

De asemenea, proximitatea țărilor riverane Mării Negre și interconectarea ecartamentului rusesc cu cel European permite dezvoltarea portului ca o noua poarta maritima de intrare in spațiul European si facilitează extinderea rețelei TEN-T in tarile învecinate.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene au fost stabilite obiectele și direcțiile de acțiune în vederea implementării rețelei TEN-T, generând identificarea proiectelor prioritare pentru implementarea acestei rețele de transport.

Unul dintre obiectele majore ale Regulamentului îl reprezintă asigurarea interoperabilității între modurile de transport în terminale și porturi, în special în porturile de pe rețeaua centrală TEN-T, în scopul creșterii ponderii transportului naval în fluxurile logistice de transport.

”Platformă Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin – Dunăre/Alpi”, face parte din proiectele pre-identificate de Comisia Europeană prin Regulamentul mr. 1315/2013 și finanțabile prin MIE conform prevederilor regulamentului nr. 1316/2013.

Programul Investiționaleste prioritar și la nivel național, fiind identificat în Master Planul General de Transport (MPGT).

Platforma Multimodală Galați urmărește dezvoltarea unui terminal intermodal cu o capacitate de 150.000 TEU/an în portul Galați, care va acoperi cererea până în 2030, astfel cum aceasta a fost identificată în baza analizei de trafic, cu mențiunea că terminalul va fi echipat pentru a gestiona diferite tipuri de unități intermodale de încărcare (ILU).

Programul Investițional contribuie la:

 • Crearea de noi locuri de muncă (atât direct, prin angajarea personalului care va lucra în cadrul terminalului, cât și indirect, prin creșterea activității operatorilor economici care își vor desfășura activitatea în zona portuară;
 • Creșterea economiei locale, prin antrenarea de noi societăți în lanțul de valoare al transportului intermodal în domeniul industriei prelucrătoare dar și în domeniul serviciilor, precum și creșterea veniturilor generate la bugetul local de taxele și impozite ce vor fi încasate.
 • Dezvoltarea portului Galați, prin atragerea unor noi fluxuri de marfă (ceea ce va determina creșterea traficului) și integrarea acestuia în rețeaua porturilor interioare care asigură servicii intermodale;
 • Închiderea verigii lipsă în transportul multimodal intern între România, statele baltice și statele europene, în centrul și vestul continentului, serviciile oferite deschizând noi fluxuri de transport utilizând legături feroviare și cai navigabile (barje) între Europa Centrală și Rusia prin Ucraina dar și o legătură directă între regiunile centrale din Europa și Marea Neagră, cu accent pe Turcia;
 • Deschiderea pieței de operare a mărfurilor prin terminale intermodale din România;
 • Dezvoltarea pieței transportului intermodal în România, care se va dezvolta la/dinspre portul Galați. Capacitățile de infrastructură și facilitățile care urmează să fie realizate prin investiția preconizată sunt unice, deoarece, de exemplu, vor permite transferul rapid și economic a mărfurilor între ecartamente largi specifice țărilor ex-sovietice (e,g Rusia, Ucraina) și ecartamentele de cale ferată specifice țărilor europene.
 • Asigurarea protecției mediului, având în vedere că prin dezvoltarea transportului intermodal se va contribui atât la consum redus de energie cât și protecția mediului ca efect final;
 • Reducerea emisiilor de CO2 prin transferul transportului de marfă de pe calea rutieră pe calea ferată/calea navigabilă.

Obiectivul general este de a consolida contribuția căilor navigabile interioare și a porturilor la o rețea europeană durabilă de transport al mărfii printr-o mai bună integrare a portului Galați în cadrul coridorului multimodal Rin-Dunăre și în lanțul logistic multimodal, în ceea ce privește infrastructura și serviciile furnizate.

Programul Investițional prevede 3 etape/faze de implementare și 4 obiective investiționale:

 1. Obiectivul investițional 1 (Etapa I) – Modernizarea cheului existent (abreviat PMG I) – Prin modernizarea cheului se va crea un teritoriu portuar de 30.051 mp – beneficiar CN APDM SA, finanțat parțial în cadrul CEF de către INEA, diferența de finanțare fiind asigurată in baza Contractului de Finanțare ce urmează a fi încheiat în cadrul POIM 2014-2020. Cererea de finanțare a fost încărcată in MySMIS in data de 01.07.2022 si se afla  în etapa de evaluare la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Direcția Generala Proiecte Europene Transport.
 2. Obiectivul investițional 2 (Etapa II) – Platforma multimodala Galați -Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară (abreviat PMG II) beneficiar CN APDM SA,  finanțat în cadrul POIM 2014-2020,  Obiectivul Specific 1.3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” a Axei Prioritare 1 „Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metrou”. Contractul de finanțare nr.78 /23.09.2020, cod SMIS 120940 este in implementare.
 3. Obiectivul investițional 3 (Etapa III) – Platforma Multimodala – Reorganizarea si reconstrucția zonei de manipulare si depozitare (abreviat PMG III – OI3) – cu o suprafață de 115.480 mp, beneficiar Port Bazinul Nou SA, finanțat în cadrul POIM 2014-2020, Obiectivul Specific 1.3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” a Axei Prioritare 1 „Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metrou”. Contractul de finanțare nr.77 /11.09.2020, cod SMIS 120940 este in implementare.
 4. Obiectivul investițional 4 (Etapa III) – Zona de acces intrare-ieșire (Crearea unui nou acces către zona de manipulare și depozitare) (abreviat PMG III – OI4) – cu o suprafață de 33.682 mp, beneficiar va fi METALTRADE IN & OUT GATE S.R.L. Obiectivul va fi finanțat din surse proprii si/sau private ale partenerului.

Cele 4 obiective investiționale sunt interdependente funcțional, scopul investiției fiind dezvoltarea unui terminal multimodal pentru transbordarea unităților de transport intermodal între căi ferate, drumuri și căi navigabile.

Principalele segmente care vor fi deservite de terminal vizează: 

 • un lanț logistic de transport bi-modal între Europa centrală  și Turcia, cu o legătură maritimă către țările limitrofe Mării Negre;
 • crearea unui punct de transport multimodal care leagă România de Europa Centrală de-a lungul Coridorului Rin-Dunăre, ca punct final sau inițial al lanțului care va stabili transportul continental cu puncte în România, Ungaria, Austria și Germania/Olanda.

Parteneri Program Investițional:

 1. CN APDM SA Galați – Coordonator proiect
 2. Port Bazinul Nou SA (PBN) – Partener Proiect
 3. Metaltrade In & Out Gate SRL (MTI) – Partener Proiect

Indicatorii tehnico – economici ai proiectului PMG II sunt:

Obiect ….. Indicatori tehnici ….. Durata de execuție
Racord rutier și feroviar (APDM)2,284 m sector rutier modernizat, inclusiv pasaj și sens giratoriu 3,198 m cale ferată demontată și 2,228 m de cale ferată nouă reconstruită pe un alt amplasament18 luni

Rezultate preconizate:

 1. Infrastructura nouă va fi capabilă să conecteze si să integreze Europa si toate regiunile sale cu o rețea centrală de transport care să permită creșterea durabilă „inteligentă” pentru întreaga Regiune Europeană, dar  si  accesul la piețele Pan-europene în relația cu țintele strategiei Europa 2020
 2. Soluția de modernizare și de fluidizare a traficului pe drumului național DN 2B in zona Port Bazin Nou prin implementarea unui pasaj superior peste calea ferată și a unui sens giratoriu elimină anumite puncte de conflict existente si îmbunătățește circulația rutieră în zonă, precum si siguranța si confortul în trafic
 3. Configurația nouă va contribui la dezvoltarea economică a localității și regiunii Sud-Est,  la bunăstarea populației și implicit va favoriza dezvoltarea imobiliară
 4. Din media anuală aferentă DN 2B se estimează că aproximativ 150 (2.79%) de vehicule acced la proprietățile ce vor beneficia de modernizarea acceselor către Port Bazin Nou. Întrucât rutele proiectate nu asigură legătura cu alte localități și nu pot fi utilizate ca si rute ocolitoare, se preconizează că impactul imediat asupra traficului rutier aferent DN 2B va fi nesemnificativ, cu o creștere de cel mult 100 (1.86%) vehicule/zi în următorii 5 ani
 5.  În perioada construcției proiectului de investiții: investiții în modernizarea portului (creșterea ocupării forței de muncă și a valorii adăugate), în special în industria de construcții și domeniile auxiliare
 6. Intrarea în operare a proiectului de investiții generează crearea permanentă de noi locuri de muncă în urma investițiilor din sectorul de transporturi, atât la nivel local cât și regional
 7. Investițiile realizate vor transforma portul într-un motor de creștere si dezvoltare economică la nivel regional; astfel, crearea unui port cu capacitățile descrise în termeni de mărime (volume mari) și tip (conexiuni tri-modale) va atrage prin efect de multiplicare alte noi industrii în zonă (industrii dependente de capabilitățile de transport maritim în adâncime) și poate susține dezvoltarea industriilor existente (de exemplu, industria construcțiilor navale existente în portul Galați)
 8. Consolidarea funcției porturilor ca centre logistice și integrarea lor în sistemul de transport intermodal, cu o cooperare echilibrată și concurentă loială inter-portuară
 9.  Stimularea și creșterea competitivității atât pentru comunitatea portuară cât și pentru mediul de afaceri din regiune
 10.  Creșterea numărului investitorilor în regiunea proiectului
 11. Creșterea bunăstării economiei locale: în urma ocupării forței de muncă locale suplimentare, venitul disponibil in regiune va crește și, prin urmare, consumul de bunuri și servicii va crește la rândul său;
 12. Întărirea coeziunii sociale si teritoriale la nivel regional si național

Creșterea condițiilor de siguranță și a calității serviciilor de transport

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro, tig@apdmgalati.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro