PMG – ETAPA II

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: PMG – ETAPA II „Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară”

Codul MySMIS: 120940

Denumirea beneficiarului:

 • Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

 • 62 luni, respectiv, de la 01.04.2017 până la 31.05.2022

Valoarea totală a proiectului:

 • 57.040.460,54 lei, din care, valoarea eligibilă este de: 47.245.398,19 lei, respectiv:
  • 40.158.588,46 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
  • 7.086.809,73 lei de la Bugetul de Stat (15%)

Scurtă descriere a proiectului:

Portul Galați este extrem de bine amplasat pe sectorul maritim al Dunării, la numai 10 km distanta de granița de Est a Uniunii Europene cu Republica Moldova, fiind totodată conectat la toate modurile de transport (maritime, fluvial, rutier si feroviar).

De asemenea, proximitatea țărilor riverane Mării Negre și interconectarea ecartamentului rusesc cu cel European permite dezvoltarea portului ca o noua poarta maritima de intrare in spațiul European si facilitează extinderea rețelei TEN-T in tarile învecinate.

            Conform prevederilor Regulamentului nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene au fost stabilite obiectele şi direcțiile de acțiune în vederea implementării rețelei TEN-T, generând identificarea proiectelor prioritare pentru implementarea acestei rețele de transport.

Unul dintre obiectele majore ale Regulamentului îl reprezintă asigurarea interoperabilității între modurile de transport în terminale şi porturi, în special în porturile de pe rețeaua centrală TEN-T, în scopul creşterii ponderii transportului naval în fluxurile logistice de transport.

Proiectul global ”Platformă Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin – Dunăre/Alpi”, face parte din proiectele pre-identificate de Comisia Europeană prin Regulamentul mr. 1315/2013 şi finanțabile prin MIE conform prevederilor regulamentului nr. 1316/2013.

            Proiectul global este prioritar și la nivel național, fiind indentificat în Master Planul General de Transport (MPGT).

            Proiectul global Platforma Multimodală Galați urmărește dezvoltarea unui terminal intermodal cu o capacitate de 150.000 TEU/an în portul Galați, care va acoperi cererea până în 2030, astfel cum aceasta a fost identificată în baza analizei de trafic, cu mențiunea că terminalul va fi echipat pentru a gestiona diferite tipuri de unități intermodale de încărcare (ILU).

Acțiunile proiectului includ în principal:

 • Modernizarea cheului, necesară pentru asigurarea acostării directe a navelor maritime și fluviale, responsabil APDM- (PMG I);
 • Modernizarea infrastructurii pentru accesul terestru la portul Galați. Acțiunea propusă implică lucrări de modernizare și reabilitare, care vor fi amplasate în  zona portului Galați, responsabil APDM – (PMG II);
 • Reorganizarea și reconstruirea zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă. Dotarea cu instalații de încărcare/descărcare și transport intern performante, capabile să opereze unitati intermodale de transport (UIT) și cu consumuri energetice reduse, responsabil PBN – (PMG III);
 • Crearea unui nou acces în zona de manipulare și depozitare pentru conformare cu normele europene de siguranță și securitate, responsabil MTI- (PMG III).

Proiectul ” Platformă Multimodală Galați – Etapa II – Modernizarea infrastructuriirutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară – reprezintă o etapă de dezvoltare a proiectului Platforma Multimodală Galați şi are ca scop realizarea de investiții în infrastructura rutieră și feroviară de acces în port.

     Platforma Multimodală II are ca scop modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară, prin următoarele acțiuni:

 • modernizarea a 2.284 m de drum public rutier (din drumul european E87/E584 (DN2B) si strada „Port Bazin Nou”);
 • reconfigurarea infrastructurii rutiere publice de acces, prin crearea unui sens giratoriu si   a unui pasaj peste intersecția cu calea ferata;
 • reconfigurarea infrastructurii feroviare.

     Contractul de finanțare a proiectului PMG II a fost încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, și a fost semnat în data de 23.09.2020.

Implementarea proiectului va contribui la:

 • rezolvarea problemelor actuale care apar la punctul de trecere dintre calea ferată și drumul E87 dinspre frontiera cu Moldova, prin construirea pasajului rutier.
 • asigurarea fluidizării traficului pe drumul european E87 și pe  drumul de acces în zona portuara si Zona Libera Galați, prin realizarea unui sens giratoriu.

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului Platforma Multimodală IIeste modernizarea portului Galați, situat pe TEN-T Central, până în anul 2022, prin reconfigurarea și îmbunătățirea infrastructurii publice rutiere și feroviare de acces în port.

Proiectul reprezintă o soluție tehnică, funcțională și organizatorică pentru eliminarea blocajelor existente in zona de acces în port, fiind finnațat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,  în concordanță cu Obiectivul Specific 1.3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrala” a Axei Prioritare 1.

Obiectiv specific 1: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE de acces în portul Galați până în anul 2022 prin modernizarea a 2.284 m de drum rutier (din drumul european E87/E584 (DN2B) si strada „Port Bazin Nou”), reconfigurarea infrastructurii rutiere publice de acces prin construirea unui sens giratoriu și crearea unui pasaj/pod peste intersecția cu calea ferată în vederea eliminării blocajului existent ce apare în zona de acces în port.

Obiectiv specific 2: RECONFIGURAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE, îmbunătățirea circulației în zona portuară până în anul 2022 prin relocarea unui segment de cale ferată.

Rezultate preconizate:

 1. Infrastructura nouă va fi capabilă să conecteze si să integreze Europa si toate regiunile sale cu o rețea centrală de transport care să permită cresterea durabilă „inteligentă” pentru intreaga Regiune Europeană, dar  si  accesul la piețele Pan-europene în relația cu țintele strategiei Europa 2020
 2. Soluția de modernizare și de fluidizare a traficului pe drumului național DN 2B in zona Port Bazin Nou prin implementarea unui pasaj superior peste calea ferată și a unui sens giratoriu elimină anumite puncte de conflict existente si îmbunătățește circulația rutieră în zonă, precum si siguranța si confortul în trafic
 3. Configurația nouă va contribui la dezvoltarea economică a localității și regiunii Sud-Est,  la bunăstarea populației și implicit va favoriza dezvoltarea imobiliară
 4. Din media anuală aferentă DN 2B se estimează că aproximativ 150 (2.79%) de vehicule acced la proprietățile ce vor beneficia de modernizarea acceselor către Port Bazin Nou. Întrucât rutele proiectate nu asigură legătura cu alte localități și nu pot fi utilizate ca si rute ocolitoare, se preconizează că impactul imediat asupra traficului rutier aferent DN 2B va fi nesemnificativ, cu o creștere de cel mult 100 (1.86%) vehicule/zi în următorii 5 ani
 5.  În perioada construcției proiectului de investiții: investiții în modernizarea portului (creșterea ocupării forței de muncă și a valorii adăugate), în special în industria de construcții și domeniile auxiliare
 6. Intrarea în operare a proiectului de investiții generează crearea permanentă de noi locuri de muncă în urma investițiilor din sectorul de transporturi, atât la nivel local cât și regional
 7. Investițiile realizate vor transforma portul într-un motor de creștere si dezvoltare economică la nivel regional; astfel, crearea unui port cu capacitățile descrise în termeni de mărime (volume mari) și tip (conexiuni tri-modale) va atrage prin efect de multiplicare alte noi industrii în zonă (industrii dependente de capabilitățile de transport maritim în adâncime) și poate susține dezvoltarea industriilor existente (de exemplu, industria construcțiilor navale existente în portul Galați)
 8. Consolidarea funcției porturilor ca centre logistice și integrarea lor în sistemul de transport intermodal, cu o cooperare echilibrată și concurentă loială inter-portuară
 9.  Stimularea și creșterea competitivității atât pentru comunitatea portuară cât și pentru mediul de afaceri din regiune
 10.  Creșterea numărului investitorilor în regiunea proiectului
 11. Creșterea bunăstării economiei locale: în urma ocupării forței de muncă locale suplimentare, venitul disponibil in regiune va crește și, prin urmare, consumul de bunuri și servicii va crește la rândul său;
 12. Întărirea coeziunii sociale si teritoriale la nivel regional si național
 13.  Creșterea condițiilor de siguranță și a calității serviciilor de transport

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro, tig@apdmgalati.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro