Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020

Titlu complet: Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului

Codul MySMIS: 155814

Denumirea beneficiarului:

 • Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA

Durata proiectului:

 • 58 luni, respectiv, de la 01.02.2019 până la 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului:

 • 126.824.571,16 lei, din care, valoarea eligibilă este 106.655.172,27 lei, respectiv:
  • 90.656.896,44 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
  • 15.998.275,83 lei de la Bugetul de Stat (15%)

Scurtă descriere a proiectului:

CN APDM SA Galați în calitate de Beneficiar al finanțării gestionează proiectul Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectiv Specific 2.4 „Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi”.

Contractul de finanțare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Organism Intermediar pentru Transport a fost semnat în data de 07.12.2022.

Necesitatea implementării proiectului este justificată de problemele identificate la nivelul infrastructurii Portului Brăila, inclusiv în documentele de fundamentare ale Master Planului General de Transport al României.

Obiectivul general al proiectului este integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea creșterii capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare și dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

Obiectivele specifice principale ale proiectului sunt:

 • Modernizarea frontului de cheuri, aferent Danelor 26 și 27, corelat cu necesitatea asigurării unor lucrări de infrastructură corespunzatoare derulării/ operării unor volume de trafic sporite de mărfuri diverse: cereale, mărfuri în vrac, etc;
 • Reabilitarea drumului de utilitate publică Nr. 4 – L=312,00 m, pentru asigurarea accesului autovehiculelor și al echipajelor de intervenție (salvare, pompieri, poliție), dar și autovehiculelor grele cu două și trei osii sau a trenurilor rutiere, destinate transportului de materiale;
 • Creșterea capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare la 260.000 tone/an prin Danele 26-27, capacitate ce va fi atinsă în anul 2030.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

 • Reducerea impactului asupra mediului;
 • Dezvoltarea Portului Brăila ca motor de creștere al Regiunilor de Dezvoltare Sud-Est și Nord-Est (care intersectează hinterland-ul);
 • Creșterea volumului de trafic portuar;
 • Reducerea consumului de energie prin utilizarea de energie alternativă;
 • Reducerea sedimentelor în port;
 • Îmbunătățirea conexiunilor cu Hinterland-ul;
 • Îmbunătățirea conectărilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive);
 • Modernizarea infrastructurii portuare (în vederea adaptării la tipurile noi de nave) și dezvoltarea zonelor adiacente (sistem de reparare a navelor, control fitosanitar, servicii de buncheraj, conectarea la rețele de apă și energie);
 • Creșterea calității serviciilor, prin digitalizarea fluxului de informații, simplificarea procedurilor portuare și vamale, dezvoltarea serviciilor de personal și sistem de monitorizare a navelor.

Date de contact: apdm@apdmgalati.ro,

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro