Recepția lucrărilor aferente Proiectului “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

În data de 15.12.2022, în Portul Isaccea, administrat de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. (CN APDM S.A.) Galați, a avut loc conferința organizată cu prilejul recepției la terminarea lucrărilor, aferentă Proiectului “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară” cod SMIS 129406, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020- Axa prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul specific 2.4. – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

Evenimentul a prezentat un interes deosebit, întrucât este prima lucrare de execuție care se recepționează din portofoliul de proiecte al CN APDM SA Galați, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro, cu finanțare europeană nerambursabilă prin POIM 2014-2020 (85% FEDR și 15% bugetul de stat).

Valoarea totală a investiției este de: 21. 955.396 lei, inclusiv TVA

Termenul de execuție a lucrării:18 luni

Executant: Asocierea Vepex Com SRL – Hidrotehnica Romconstruct SA-Superquatrogrup SRL- Biroul de consultanță proiectare în construcții București SRL;

Supervizare: TPF Inginerie SRL.

Obiective specifice: reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente, în concordanță cu nevoia de creștere a capacității de operare și ținând cont de întreg arealul posibil de exploatat; reabilitarea suprafeței de teren de 18.360 mp, situată în amonte de drumul de acces în port, prin aducerea ei la cota infrastructurii portuare și amenajarea acesteia în vederea utilizării, având ca efect creșterea veniturilor; lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare, fără a afecta construcțiile hidrotehnice executate în zona malului; extinderea rețelelor de utilități dinspre oraș și dotarea cu hidranți și prize de cheu, pentru alimentarea cu apă potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.

Rezultate așteptate: după primul an de exploatare (2023), se estimează ca traficul de marfă să crească de la 200.000 de tone pe an la 400.000 tone anual, iar ulterior, în noul context geopolitic, cu 5% anual, ca urmare a diversificării fluxului de marfă, care va tranzita prin Portul Isaccea.

La eveniment au participat, din partea CN APDM SA Galați, dna Marcela – Daniela Costea- director general, conducerea executivă, membrii unității de implementare proiect, precum și reprezentanții Asocierii, reprezentanții Supervizorului, dl Vasile Apostol – consilier prefect Tulcea, dl Anastase Moraru- primar al Orașului Isaccea, membrii Consiliului Local Isaccea, alți invitați.