Semnarea contractelor de finanțare pentru modernizarea Portului Galați și Portului Brăila

În data de 07.12.2022, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii s-au semnat contractele de finanțare a proiectelor: “Port Braila – Lucrari de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului” și “Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați”, între dl. Sorin Grindeanu – Ministru al Trasporturilor și Infrastructurii și dna. Marcela – Daniela Costea – Director General – Compania Națioanală Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați.

– Portul Brăila va beneficia de 126,82 milioane de lei pentru integrarea în fluxul internațional de mărfuri. Iar pentru creșterea capacității de mărfuri a acestui port va fi modernizată infrastructura portuară și drumurile de acces interioare.

Lucrările care trebuie finalizate până la sfârșitul anului viitor (2023) vizează modernizarea danelor 26 și 27 și amenajarea acestora pentru creșterea capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare la 260.000 tone/an (până în anul 2030).

Prin acest proiect Portul Brăila va deveni un motor de creștere economică pentru Regiunile de Dezvoltare Sud-Est și Nord, inclusiv prin îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive).

– Portul Galați are la dispoziție 136,94 milioane de lei pentru amenajarea danei Ro-Ro (roll on/roll off) din Bazinul Nou, ceea ce va permite creșterea cu aproximativ 48.000 tone (în primul an de exploatare) a volumului de mărfuri , reducerea timpilor de încărcare/ descărcare, creșterea siguranței în timpul operațiunilor portuare.

Lucrările trebuie finalizate tot până la sfârșitul anului 2023 și vizează: reabilitarea cheurilor de acostare ale danelor 39 și 40, amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41, amenajarea cheului între rampa Ro-Ro și platforma multimodală.