Semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări, aferent Proiectului: ”Amenajare Dane RO-RO – Port Bazinul Nou” cod SMIS 156315, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

În data de 11.01.2023, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi, reprezentată legal de doamna Costea Marcela-Daniela – Director General, anunţă semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări, aferent Proiectului:” Amenajare Dane RO-RO – Port Bazinul Nou” cod SMIS 156315, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Implementarea proiectului are la bază Acordul de parteneriat semnat între Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi şi PBN Logistics S.A. Galaţi, care au calitatea de beneficiari ai Contractului de proiectare și execuție lucrări, sus-menţionat.

    Axa Prioritară 1: “Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului”;

    Obiectiv Specific 1.3: „Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală”.

Antreprenor: Tancrad SRL & Citadina 98 SA & Lemacons SRL & Vega 93 SRL & Oldroad Construct SRL.

Durata de realizare a investiției este de 18 de luni, din care 12 luni pentru realizarea lucrărilor de construcții montaj și 6 luni pentru proiectare.

Valoarea contractului de proiectare și execuție lucrări: 120.149.926,94 lei, inclusiv TVA (cca. 24,5 mil Euro inclusiv TVA).

Obiectivele specifice principale:

⚓️Proiectul creează premisele pentru creșterea traficului în Portul Galați, cu aproximativ 58.000 tone în primul an de exploatare;

⚓️Reducerea timpilor de încărcare/descărcare;

⚓️Creșterea siguranței operațiunilor portuare;

⚓️Îmbunătățirea condițiilor de acces la infrastructura portuară din Port Bazinul Nou Galați.

Pentru atingerea acestor obiective, proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

🚢 Reabilitarea cheurilor de acostare ale danelor 39 și 40, cu o lungime totală de 300 m. Prin adoptarea acestei soluții se obține o lățime a bazinului portuar de 139 m, măsurată de la paramentul cheului proiectat până la viitorul terminal multimodal;

🚢 Amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41. Lungimea rampei este de 46 m, iar lățimea este de 30 m. Pentru traficul rampei, de îmbarcare – debarcare autovehicule cu mărfuri, nava Ro-Ro specializată are pescajul de 7.0 m și lungimea de 130 m;

🚢 Amenajarea cheului pereat între rampa Ro-Ro și frontul vertical al platformei multimodale (109 ml);

🚢 Execuția lucrărilor de alimentare cu apă (inclusiv pentru stingerea incendiilor) și de canalizare, a rețelelor de alimentare cu energie electrică, iluminat public la toate danele;

🚢 Lucrări de dragaj pentru asigurarea adâncimii la cheurile de acostare.