Semnarea contractului de Proiectare si Executie lucrări aferente Proiectului „Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent Molului”

În data de 12.12.2022, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi, în calitate de beneficiar, reprezentată legal de doamna Costea Marcela-Daniela – Director General, anunţă semnarea Contractului de Proiectare si Executie lucrări, precum si a Contractului de servicii de Supervizare   pentru  proiectul  cofinanţat din fonduri europene nerambursabile prin POIM 2014-2020:  “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”, Cod SMIS 155814.

Axa Prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”;

Obiectiv Specific 2.4 „Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi”.

Termenul limită de implementare al proiectului este 31.12.2023.

Valoarea Contractului de Proiectare și Execuție lucrări, cu TVA (Lei): 93.453.963,49

Valoarea Contractului de servicii de Supervizare, cu TVA (Lei): 3.033.714,60

Obiectivul general al proiectului este integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea creșterii capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare și dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

Obiectivele specifice principale:

– Îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive)

– Modernizarea infrastructurii portuare (în vederea adaptării la tipurile noi de nave) și dezvoltarea zonelor adiacente (sistem de reparare a navelor, control fitosanitar, servicii de buncheraj, conectarea la rețele  de apă și energie)

– Creșterea calității serviciilor, prin digitalizarea fluxului de informații, simplificarea procedurilor portuare și vamale, dezvoltarea serviciilor de personal și sistem de monitorizare a navelor.