Semnarea Contractului de Proiectare și Execuție lucrări, precum și a Contractului de servicii de Supervizare aferente Proiectului “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”

În data de 03.01.2023, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi, în calitate de beneficiar, reprezentată legal de doamna Costea Marcela-Daniela – Director General, anunţă semnarea Contractului de Proiectare și Execuție lucrări, precum și a Contractului de servicii de Supervizare aferente Proiectului “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”.

• CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Executant: Asocierea Complex Delta SRL (Lider) & Consitrans SRL & Artera Proiect SRL & Power Consulting Solutions SRL

Durata de execuție – 18 luni din care:

– Proiectare 6 luni

– Execuție 12 luni

Valoare: 28.463.738,00 lei, exclusiv TVA

• CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZARE PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Proiectant: TPF INGINERIE SRL

Durata contractului: 78 de luni, inclusiv perioada de garanție a lucrărilor

Valoare: 1.198.366,00, fără TVA.

În cadrul modernizării și dezvoltării Portului Chilia Veche se vor executa lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii, respectiv:

1. Reabilitare și modernizare dană pasageri

2. Reabilitare și modernizare dana comercială

Dintre principalele obiective specifice, menționăm:

– Aducerea rezistenței infrastructurii la nivelul necesar pentru desfășurarea activităților preconizate în condiții de siguranță;

– Asigurarea adâncimilor de acces la cheu pentru navele fluviale de transport mărfuri și pasageri prin lucrări de dragaj tehnologic în acvatoriul danelor;

– Amenajarea platformelor și terenurilor portuare disponibile pentru exploatare și/sau pentru investiții ulterioare;

– Asigurarea conexiunii celor două amplasamente – dana de pasageri și dana comercială.