Anunțuri de participare

Servicii de consultanță ptr elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului integrat de mediu si a Planului de acțiune în vederea identificării surselor de finanțare și a implementării strategiei de dezvoltare

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: ADV1235574

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a documentatiei adiacente pentru proiectul: „Dezvoltare Port Gura Arman, Turcoaia, Măcin”

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1092165

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

LOTUL I – FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA JOASA TENSIUNE PENTRU C.N. A.P.D.M. S.A GALATI SI SUCURSALA BRAILA, LOTUL II – FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA JOASA TENSIUNE PENTRU C.N. A.P.D.M. S.A GALATI -SUCURSALA TULCEA, LOTUL III – FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA MEDIE TENSIUNE PENTRU C.N. A.P.D.M. S.A GALATI – PORT INDUSTRIAL ISACCEA

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1092238

Persoana de contact: Țuțu Alina Dalila

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Servicii de consultanță în vederea elaborării și depunerii documentației de finanțare pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020, pentru proiectul „Port Brăila – Lucrări de infrastructură sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 23.08.2021 ora 12.00

Anunt de participare simplificat: ADV1231984

Persoana de contact: Țuțu Alina Dalila

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Lucrări de reparații peree din zidarie de piatra cu mortar de coment zidit in zona portuara Galați, port comercial, danele 9-11, inclusiv coronamentele

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 01.09.2021 ora 14.00

Anunt de participare simplificat: ADV1234458

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Proiectare si executie retea interioara alimentare cu apa cheu Dunare danele 13-15

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 16.08.2021 ora 13.00

Anunt de participare simplificat: ADV1231511

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Lucrări Dragaj

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 23.08.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1090243/ 30.07.2021

Persoana de contact: Gheorghiu Marius Iulian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Servicii de mentenanță și reparații accidentale pentru motoarele aflate în dotarea navelor CN APDM SA GALAȚI

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 31.08.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: CN1033485/ 30.07.2021

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro