Anunțuri de participare

Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului ”Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 01.09.2022 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1112434

Persoana de contact: Țuțu Dalila Alina

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Furnizare de gaze naturale CN APDM SA Galați (Gara Fluviala Galați și Gara Fluviala Sucursala Tulcea)

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 12.09.2022 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1113276

Persoana de contact: Țuțu Dalila Alina

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului “ Amenajare Dane Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați”

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2022 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: CN1045450

Persoana de contact: Nicolau Mihaela Alina

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

SERVICII DE PAZA LOT I: Servicii de paza si securitate pentru Sediul CN APDM SA Galati LOT II: Servicii de paza si securitate pentru Sediul CN APDM SA Galati – Sucursala Tulcea

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 08.02.2022 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1100243

Persoana de contact: Gheroghiu Marius Iulian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Servicii de topografie

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 21.02.2022 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1100890

Persoana de contact: Răvdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Furnizarea, instalare și punere în funcțiune sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati (studiu fezabilitate, proiect tehnic, verificare proiect, avize/autorizatii, furnizare, montare)

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 03.03.2022 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1101404

Persoana de contact: Răvdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Execuție lucrări din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galati – Etapa II –Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară”

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 13.12.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: CN1035991

Persoana de contact: Nicolau Alina Mihaela

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Proiectare si executie lucrări aferente proiectului “Port Brăila-Lucrări de Infrastructură Portuară a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la Dunăre, Adiacent Molului”.

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 29.04.2022 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: CN1040445

Persoana de contact: Gheorghiu Marius Iulian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Lucrări de dragaj – Zona Brăila

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 29.11.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1095279/ 19.10.2021

Persoana de contact: Nicolau Alina Mihaela

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Lucrări pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati- Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 29.11.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: CN1035894/ 19.10.2021

Persoana de contact: Nicolau Alina Mihaela

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Execuție lucrări din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galati – Etapa II –Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 02.12.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: CN1035991/ 21.10.2021

Persoana de contact: Nicolau Alina Mihaela

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Furnizare semnale costiere metal tip panou pe stâlp – 16 bucăți

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 05.10.2021 ora 14.00

Anunt de participare simplificat: ADV1241746

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Polita asigurare raspundere civila profesionala a functiilor de administrator si director general, in agregat pentru 7 functii

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 29.09.2021 ora 13.00

Anunt de participare simplificat: ADV1240450

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Servicii de consultanță ptr elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului integrat de mediu si a Planului de acțiune în vederea identificării surselor de finanțare și a implementării strategiei de dezvoltare

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: ADV1235574

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a documentatiei adiacente pentru proiectul: „Dezvoltare Port Gura Arman, Turcoaia, Măcin”

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1092165

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

LOTUL I – FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA JOASA TENSIUNE PENTRU C.N. A.P.D.M. S.A GALATI SI SUCURSALA BRAILA, LOTUL II – FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA JOASA TENSIUNE PENTRU C.N. A.P.D.M. S.A GALATI -SUCURSALA TULCEA, LOTUL III – FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA MEDIE TENSIUNE PENTRU C.N. A.P.D.M. S.A GALATI – PORT INDUSTRIAL ISACCEA

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1092238

Persoana de contact: Țuțu Alina Dalila

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Servicii de consultanță în vederea elaborării și depunerii documentației de finanțare pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020, pentru proiectul „Port Brăila – Lucrări de infrastructură sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 23.08.2021 ora 12.00

Anunt de participare simplificat: ADV1231984

Persoana de contact: Țuțu Alina Dalila

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Lucrări de reparații peree din zidarie de piatra cu mortar de coment zidit in zona portuara Galați, port comercial, danele 9-11, inclusiv coronamentele

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 01.09.2021 ora 14.00

Anunt de participare simplificat: ADV1234458

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Proiectare si executie retea interioara alimentare cu apa cheu Dunare danele 13-15

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 16.08.2021 ora 13.00

Anunt de participare simplificat: ADV1231511

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Lucrări Dragaj

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 23.08.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: SCN1090243/ 30.07.2021

Persoana de contact: Gheorghiu Marius Iulian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro

Servicii de mentenanță și reparații accidentale pentru motoarele aflate în dotarea navelor CN APDM SA GALAȚI

Loc desfășurare achiziție: SEAP

Data limită de depunere a ofertelor: 31.08.2021 ora 15.00

Anunt de participare simplificat: CN1033485/ 30.07.2021

Persoana de contact: Ravdan Silvian

Telefon contact: 0236/460660/121

E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro