Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport

Titlu complet: Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I

Codul MySMIS: 321371

Locație: Port Tulcea, județul Tulcea

Valoarea totală a proiectului este de 109.897.493,67 lei, din care:

Etapa 1 – Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

11.438.833,16 lei, din care:

  • 969.673,96 lei finanțare nerambursabilă din FEDR
  • 171.274,40 lei finanțare nerambursabilă din bugetul de stat
  • 10.297.884,80 lei cheltuieli neeligibile

Etapa 2 – Programul Transport 2021 – 2027

98.458.660,51 lei, din care:

  • 41.433.259,90 lei finanțare nerambursabilă din FC
  • 41.433.259,90 lei finanțare nerambursabilă din bugetul de stat
  • 15.592.140,72 lei cheltuieli neeligibile

Beneficiar și date de contact (inclusiv persoană de contact, e-mail, telefon, website, conturi social media)

Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA Galați

Director General – Costea Marcela – Daniela

Manager proiect – Panfil Gabriela

Telefon: 0236 460 660 – 61, 62, 63

E-mail: apdm@apdmgalati.ro

Website: www.apdmgalati.ro

Facebook (link), LinkedIn (link)

Obiectivul proiectului:

Implementarea proiectului va contribui la creșterea atractivității și accesibilitătii Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicele UE.

În prima parte a proiectului, finanțată în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020:

Axa Prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”

Obiectiv Specific 2.4 „Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi”

Cod SMIS 131430

https://apdmgalati.ro/proiecte/dezvoltare-port-tulcea-etapa-i/

a fost elaborat Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic, s-au obținut Autorizațiile de construire și s-au derulat procedurile pentru atribuirea contractelor de proiectare tehnică și execuție lucrări și atribuirea contractelor de supervizare.

În etapa a doua a proiectului, finanțată prin intermediul Programului Transport 2021-2027:

Apelul Dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) – proiecte fazate din perioada 2014-2020

Prioritatea 7 ”Dezvoltarea transportului naval și multimodal

Obiectivul de politicăO Europă mai conectată

Cod SMIS 321371

a fost derulată procedura de achiziție pentru atribuirea celor două contracte de asistență tehnică și execuție a lucrărilor prevăzute în cele două porturi, Industrial și Comercial.

Grupul țintă și beneficiarii finali

Principalele grupuri țintă vizate de prezenta prioritate sunt utilizatorii și operatorii transportului naval, în special transportul naval de marfă, precum și utilizatorii și operatorii transportului intermodal, în particular operațiunile logistice ce cuprind transferul între modul de transport rutier și cel feroviar.

Principalele rezultate și impactul la nivelul comunității:

Realizarea investițiilor pentru dezvoltarea capacitații portului Tulcea, va conduce la o creștere a traficului de cereale în Portul Tulcea, conform potențialului local de producție și depozitare, ca urmare a transferului transportului acestora de pe modul de transport rutier pe modul fluvio-maritim (în primul an de exploatare creșterea este estimată la 110 mii tone).

Dezvoltarea Portului Tulcea constituie o necesitate în contextul dezvoltării actuale a anumitor activități economice în zonă și a tendințelor înregistrate în evoluția acestora.

În plus, dezvoltarea portului va contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare a navelor de mărfuri și pasageri, la creșterea eficienței, confortului și siguranței, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale.

Informații actualizate constant privind stadiul implementării (anunțuri, comunicate de presă, evenimente etc.)

  • Contract de finanțare semnat la data de 09.05.2024
  • Comunicat de presa – continuare proiect Program Transport, publicat în presa scrisă și online în data de 07.06.2024

https://ziaruldelta.ro/2024/06/07/comunicat-de-presa-continuarea-proiectului-dezvoltare-port-tulcea-etapa-i-in-cadrul-programului-transport-2021-2027/

Poze, materiale video, prezentări etc.   

Perioada de implementare a proiectului/ Gradul de implementare

      09.05.2024 – 31.12.2025

      Durată de execuție lucrări     18 luni

      Începere lucrări –                  22.04.2024

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.mfe.gov.ro