Port Brăila – Lucrări de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport

Titlu complet: Port Brăila – Lucrări de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului

Codul MySMIS: 321376

Locație: Port Braila

Valoarea totală a proiectului

Etapa 1 – Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

106.655.172,27 lei, din care:

 • 90.656.896,44 lei finanțare nerambursabilă din FEDR
 • 15.998.275,83 lei finanțare nerambursabilă din bugetul de stat
 • 20.169.398,89 lei cheltuieli neeligibile

Etapa 2 – Programul Transport 2021 – 2027

96.523.838,52, din care:

 • 40.685.412,18 lei finanțare nerambursabilă din FC
 • 40.685.412,18 lei finanțare nerambursabilă din bugetul de stat
 • 15.153.014,17 lei cheltuieli neeligibile

Beneficiar și date de contact (inclusiv persoană de contact, e-mail, telefon, website, conturi social media)

Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA Galați

Director General – Costea Marcela – Daniela

Manager proiect – Poalelungi Otilia – Corina

Telefon: 0236 460 660 – 61, 62, 63

E-mail: apdm@apdmgalati.ro

Website: www.apdmgalati.ro

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este integrarea Portului Brăila în fluxul internațional  de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea creșterii capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare și dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

În prima parte a proiectului, finanțată în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020:

Axa Prioritară 2Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient

Obiectiv Specific 2.4 „Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi”

Cod MySMIS 2014: 155814

 • Contractul de proiectare tehnică și execuție lucrări nr. 10314/12.12.2022 – în derulare, 
 • Contractul pentru servicii de supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor nr. 10315/12.12.2022 – în derulare,   
 • Contractul sectorial de prestări servicii și furnizare produse nr. 1742/31.01.2023 – în derulare,
 • Ordinul de Începere a Serviciilor de Supervizare s-a dat în data de 19.12.2022,
 • Ordinul Administrativ de Începere a lucrărilor pentru Contractul de proiectare și execuție lucrări s-a dat în data de 15.01.2023,
 • MTI a emis Autorizația de Construire nr. 46/17.08.2023 privind executarea lucrărilor de construire,
 • Ordin Administrativ pentru Începerea Etapei de Execuție a Lucrărilor a fost emis în data de 01.09.2023,
 • Primăria Muncipiului Brăila a emis Autorizația de Construire nr. 505/06.09.2023 pentru executarea lucrărilor de construire pentru organizarea execuției lucrărilor.

Pentru mai multe informații cu privire la această etapă, vă rugăm să accesați link-ul:

https://apdmgalati.ro/proiecte/port-braila-lucrari-de-infrastructura-a-sectorului-portuar-al-frontului-de-operare-la-dunare-adiacent-molului/

 În etapa a doua a proiectului, finanțată prin intermediul Programului Transport  2021-2027:

Apelul Dezvoltarea infrastructurii de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) – proiecte fazate din perioada 2014-2020

Prioritatea 7 ”Dezvoltarea transportului naval și multimodal”

Obiectiv specific: RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale

Cod MySMIS 2021: 321376

 • Execuția lucrărilor se desfășoară conform Grafic de execuție/Grafic de activități.  

Grupul țintă și beneficiarii finali

Grupul țintă beneficiar DIRECT în urma modernizării infrastructurii Portului Brăila este compus din:

 • CN APDM SA, prin eficientizarea și sporirea activității economice în cadrul Portului Brăila prin modernizarea celor doua dane și a infrastructurii adiacente. Angajații CN APDM SA vor beneficia la rândul lor de creșterea productivității muncii prin creșterea operativității în activitate.
 • Operatori portuari, prin mai buna gestionare a manipulării mărfurilor între nave, containere, camioane și trenuri pentru a optimiza trecerea mărfurilor și pentru a minimiza timpul de așteptare al navelor din port. Menținerea eficienței portului implica gestionarea și actualizarea macaralelor de docuri, ancorări, căi navigabile, drumuri, instalații de depozitare, echipamente de comunicații, sisteme IT.
 • Transportatori, prin îmbunătățirea accesului către punctele de încărcare/ descărcare marfă și reducerea timpilor de așteptare.

Principalele rezultate și impactul la nivelul comunității:

Modernizarea infrastructurii portuare a Brăilei aduce beneficii de o semnificație majoră și prin atragerea de investiții și susținerea apariției unor activități economice noi, legate de resurse și tradiția locală, dezvoltarea și modernizarea activităților existente și îmbunătățirea mediului economic local. Considerând că în Municipiului Brăila există un număr important de societăți comerciale cu capital mixt și privat care au ca activitate principală comerțul, creștrea volumului de marfă pentru Portul Brăila, care conform Master Planului General de Transport se află la capacitate maximă în momentul actual, ar semnifica automat o creștere economică la nivel local și la nivel de Regiune de Dezvoltare.

Informații actualizate constant privind stadiul implementării (anunțuri, comunicate de presă, evenimente etc.)

 • Contract de finanțare semnat la data de 09.05.2024

Poze, materiale video, prezentări etc.   

Perioada de implementare a proiectului/ Gradul de implementare

      09.05.2024 – 31.12.2025

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.mfe.gov.ro