Recepția lucrărilor aferente Proiectului “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

În data de 15.12.2022, în Portul Isaccea, administrat de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. (CN APDM S.A.) Galați, a avut loc conferința organizată cu prilejul recepției la terminarea lucrărilor, aferentă Proiectului “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară” cod SMIS 129406, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020- Axa prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul specific 2.4. – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

Evenimentul a prezentat un interes deosebit, întrucât este prima lucrare de execuție care se recepționează din portofoliul de proiecte al CN APDM SA Galați, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro, cu finanțare europeană nerambursabilă prin POIM 2014-2020 (85% FEDR și 15% bugetul de stat).

Valoarea totală a investiției este de: 21. 955.396 lei, inclusiv TVA

Termenul de execuție a lucrării:18 luni

Executant: Asocierea Vepex Com SRL – Hidrotehnica Romconstruct SA-Superquatrogrup SRL- Biroul de consultanță proiectare în construcții București SRL;

Supervizare: TPF Inginerie SRL.

Obiective specifice: reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente, în concordanță cu nevoia de creștere a capacității de operare și ținând cont de întreg arealul posibil de exploatat; reabilitarea suprafeței de teren de 18.360 mp, situată în amonte de drumul de acces în port, prin aducerea ei la cota infrastructurii portuare și amenajarea acesteia în vederea utilizării, având ca efect creșterea veniturilor; lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare, fără a afecta construcțiile hidrotehnice executate în zona malului; extinderea rețelelor de utilități dinspre oraș și dotarea cu hidranți și prize de cheu, pentru alimentarea cu apă potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.

Rezultate așteptate: după primul an de exploatare (2023), se estimează ca traficul de marfă să crească de la 200.000 de tone pe an la 400.000 tone anual, iar ulterior, în noul context geopolitic, cu 5% anual, ca urmare a diversificării fluxului de marfă, care va tranzita prin Portul Isaccea.

La eveniment au participat, din partea CN APDM SA Galați, dna Marcela – Daniela Costea- director general, conducerea executivă, membrii unității de implementare proiect, precum și reprezentanții Asocierii, reprezentanții Supervizorului, dl Vasile Apostol – consilier prefect Tulcea, dl Anastase Moraru- primar al Orașului Isaccea, membrii Consiliului Local Isaccea, alți invitați.

Semnarea contractului de Proiectare si Executie lucrări aferente Proiectului „Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent Molului”

În data de 12.12.2022, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi, în calitate de beneficiar, reprezentată legal de doamna Costea Marcela-Daniela – Director General, anunţă semnarea Contractului de Proiectare si Executie lucrări, precum si a Contractului de servicii de Supervizare   pentru  proiectul  cofinanţat din fonduri europene nerambursabile prin POIM 2014-2020:  “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”, Cod SMIS 155814.

Axa Prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”;

Obiectiv Specific 2.4 „Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi”.

Termenul limită de implementare al proiectului este 31.12.2023.

Valoarea Contractului de Proiectare și Execuție lucrări, cu TVA (Lei): 93.453.963,49

Valoarea Contractului de servicii de Supervizare, cu TVA (Lei): 3.033.714,60

Obiectivul general al proiectului este integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea creșterii capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare și dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

Obiectivele specifice principale:

– Îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive)

– Modernizarea infrastructurii portuare (în vederea adaptării la tipurile noi de nave) și dezvoltarea zonelor adiacente (sistem de reparare a navelor, control fitosanitar, servicii de buncheraj, conectarea la rețele  de apă și energie)

– Creșterea calității serviciilor, prin digitalizarea fluxului de informații, simplificarea procedurilor portuare și vamale, dezvoltarea serviciilor de personal și sistem de monitorizare a navelor.

Semnarea contractelor de finanțare pentru modernizarea Portului Galați și Portului Brăila

În data de 07.12.2022, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii s-au semnat contractele de finanțare a proiectelor: “Port Braila – Lucrari de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului” și “Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați”, între dl. Sorin Grindeanu – Ministru al Trasporturilor și Infrastructurii și dna. Marcela – Daniela Costea – Director General – Compania Națioanală Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați.

– Portul Brăila va beneficia de 126,82 milioane de lei pentru integrarea în fluxul internațional de mărfuri. Iar pentru creșterea capacității de mărfuri a acestui port va fi modernizată infrastructura portuară și drumurile de acces interioare.

Lucrările care trebuie finalizate până la sfârșitul anului viitor (2023) vizează modernizarea danelor 26 și 27 și amenajarea acestora pentru creșterea capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare la 260.000 tone/an (până în anul 2030).

Prin acest proiect Portul Brăila va deveni un motor de creștere economică pentru Regiunile de Dezvoltare Sud-Est și Nord, inclusiv prin îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive).

– Portul Galați are la dispoziție 136,94 milioane de lei pentru amenajarea danei Ro-Ro (roll on/roll off) din Bazinul Nou, ceea ce va permite creșterea cu aproximativ 48.000 tone (în primul an de exploatare) a volumului de mărfuri , reducerea timpilor de încărcare/ descărcare, creșterea siguranței în timpul operațiunilor portuare.

Lucrările trebuie finalizate tot până la sfârșitul anului 2023 și vizează: reabilitarea cheurilor de acostare ale danelor 39 și 40, amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41, amenajarea cheului între rampa Ro-Ro și platforma multimodală.

Încheierea Acordului de parteneriat între CN APDM SA Galați, AZL Galați și PBN Logistics SA

Portul Galați este singurul port de-a lungul coridorului Rin-Dunăre în cadrul căruia sunt conectate două tipuri de ecartament (1520 mm și 1435 mm).

În actualul context geo-politic Portul Galați a devenit un obiectiv de importanță pentru fluxurile de marfă din Moldova și Ucraina, astfel încât este nevoie de implementarea unor măsuri care să faciliteze preluarea fluxului de marfă suplimentar, provenit din zona de conflict.

În acest sens, s-a încheiat Acordul de parteneriat între Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați (reprezentată de Doamna Director General Marcela-Daniela Costea), Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați (reprezentată de Domnul Director General Cătălin Cojocaru) și Port Bazinul Nou Logistics S.A pentru investiția în infrastructura portuară – lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg CSI cu aproximativ 800 ml din dana 47 până în dana 53.

Adunarea Generală EFIP – organizată pentru prima dată la Galați, România- 6 mai 2022

La Adunarea Generală, CN APDM SA, în calitate de membru activ în EFIP și membru asociat UPIR, a fost reprezentată  de Dna. Marcela – Daniela Costea – Director General.

Participarea la eveniment a constituit și un moment oportun de promovare a  porturilor Galați, Brăila și Tulcea pentru noile rute de transport naval ce urmează a se stabili în actualul context geopolitic. Scopul administrației este de a susține crearea unui cadru multimodal puternic, menit să sprijine interconexiunile dintre modurile de transport în întreaga UE,  prin implicarea susținută în implementarea proiectelor europene pentru dezvoltarea infrastructurii portuare.

Prezența la eveniment a dl. Sorin Enache – Viceprimar al Galațiului și al dnei. Doina Cucu – Vicepreședinte, Consiliul Județean Galați reprezintă susținerea autorităților, publice locale și județene, în promovarea porturilor și a proiectelor de investiții în infrastructura portuară.

https://www.inlandports.eu/news/press-releases/efip-members-meet-in-galati-ro-to-elect-a-new-pres

Delegația Agenției pentru Guvernanța Porturilor din Republica Serbia însoțită de Excelența Sa Stefan Tomašević, Ambasadorul Serbiei în vizita la CN APDM

La invitația Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A, Excelența Sa Stefan Tomašević, Ambasadorul Serbiei în România alături de reprezentanți ai Port Governance Agency, Vuk Perovic – Director General, Srdja Ljesevic – Director Departament Operațiuni Portuare și Vladimir Pavlović – Director Departament Administrativ, au participat la întâlnirea de lucru organizată în data de 4 Mai la sediul companiei CN APDM SA .
Delegația oficială a fost întâmpinată de directorul general dna. Marcela-Daniela Costea împreuna cu reprezentantul municipalității dl. Cezar – Ionuț Bichescu – City managerul municipiului Galați și reprezentantul Consiliului Județean dna. Doina Cucu – Vicepreședinte.
Colaborarea dintre cele doua autorități portuare din Republica Serbia și Galați, România are ca scop creșterea traficului de mărfuri în porturile aferente celor doua administrații portuare, dezvoltarea interconectării platformelor multimodale și a hinterlandului aferente porturilor fluvio-maritime.
Integrarea porturilor fluvio-maritime în mod inteligent și sustenabil în noile rute de transport, create de actualul context geopolitic, reprezintă principala prioritatea a Companiei Naționale.
Întâlnirea s-a bucurat de un real succes, deschizând astfel calea către noi oportunități de colaborare și dezvoltare a comunității portuare aferente.

Galerie foto

Semnarea Memorandumului de Intelegere intre CN APDM SA Galati si Agenția pentru Guvernanța Porturilor din Republica Serbia

Conducerea CN APDM Galati, reprezentata de Directorul General, Nicolae Vizinteanu, impreuna cu Director General Adjunct Dan Nicolae Tivilichi, a semnat in data de 9 septembrie in Belgrad, Serbia alaturi de reprezentantii conducerii Agenției pentru Guvernanța Porturilor din Republica Serbia, respectiv Directorul General, Vuk Perovic si Directorul Operatiuni Portuare, Srdja Ljesevic, Memorandumul de Intelegere în domeniul transportului pe cai navigabile interioare.

Memorandumul oficializează și in acelasi timp îmbunătățește cooperarea dintre cele două autorități portuare din Republica Serbia și România și va contribui la creșterea vizibilității porturilor din bazinul Dunării pe harta porturilor europene, dezvoltarea activităților economice și integrarea porturilor în țările riverane Dunarii, avand ca scop principal cresterea traficului de marfuri in porturile aferente celor doua administratii.

La eveniment au participat ministrul construcțiilor, transporturilor și infrastructurii din Republica Serbia, Tomislav Momirovic, excelentele lor ambasadorul României în Republica Serbia, Silvia Davidoiu si ambasadorul Republicii Serbia în România, Stefan Tomasevic.

După semnare, a avut loc prima întâlnire bilaterală a delegațiilor, la care s-au stabilit activitățile privind viitoarea cooperare.

 Conform protocolului, directorul Agenției pentru Guvernarea Porturilor din Republica Serbia a deschis ședința și a subliniat importanța semnării acestui Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea porturilor din regiunea Dunării a celor doua administratii.       

De asemenea, s-a agreat formarea grupului de lucru in vederea punerii in aplicare a prevederilor memorandumului.

“In urma acestui eveniment se doreste ca Dunarea sa capete o importanţă relevanta pentru activitatea de transport naval, iar colaborarea dintre companiile pe care le reprezentam să fie în măsură să asigure promovarea oportunitatilor oferite de porturile situate în zona noastră de activitate, a facilităţilor oferite de acestea şi a proiectelor de dezvoltare în statele riverane Dunării” a declarant Directorul General al CN APDM Galati, Nicolae Vizinteanu.

Galerie foto

Vizită de promovare a CN APDM SA Galați în Serbia

În luna aprilie, o delegație a CN APDM Galați formata din directorul general Șerban Alexandru Gabriel, directorul adjunct Tivilichi Dan Nicolae, Sef serviciu investiții și proiecte europene Culeasca Mihaela, s-a deplasat în Serbia unde au avut oportunitatea de a face cunoscută și a promova activitatea companiei.

In cadrul intalnirilor avute cu JRB (Jugoslovensko Recno Brodarstvo), Port Governance Agency, DTL (Dunavska Transportna Logistika), MB Shipping, Tomi Trade Smederevo și Ambasada României din Belgrad au fost prezentate proiectele în curs de desfășurare cu privire la dezvoltarea și reabilitarea porturilor administrate, investițiile în domeniul portuar existent, fluxurile de marfa ce tranzitează atât porturile maritime și fluviale din aria CN APDM SA Galati cât și cele din porturile concurente, tarifele practicate în facturarea navelor, precum și modalitățile de creștere al schimburilor comerciale.

De asemenea, delegația s-a întâlnit cu Excelenta Sa doamna Davidoiu Silvia- ambasadorul României în Serbia, care și-a manifestat interesul față de activitatea companiei, de proiectele europene pe care aceasta le desfășoară precum și față de posibilitățile de promovare a investițiilor și oportunităților din zona CN APDM.

Toate aceste elemente au ca ultima finalitate atragerea de noi fluxuri de marfa, identificarea unor noi parteneri de afaceri precum și elementele de noutate care vor apărea în porturile administrate de CN APDM Galați la finalizarea investițiilor în curs.

Galerie foto

Adoptarea Grădiniței cu program normal Radesti

„Educatia inseamna putere, iar puterea, de cele mai multe ori se afla in mainile noastre. Ne dorim ca prin actiunile pe care le intreprindem sa putem ajuta tot mai multi copii sa se educe si sa educe la randul lor pe mai departe, motiv pentru care ne indreptam atentia spre zone unde putinul adus de noi poate crea o bucurie imensa.” Cu aceste ganduri conducerea CN APDM SA Galati da startul unor noi proiecte benefice comunitatii locale, printre care si proiectul Adopta o scoala – construieste un zambet.

„Rata analfabetismului functional fluctueaza de la an la an. Imi doresc ca prin ajutorul financiar si contributia pe care o putem aduce colaborand cu alte ONG-uri pentru un scop comun, sa putem construi caractere frumoase si viitori adulti cu care tara noastra sa se poata mandri. Astfel, am raspuns prompt la propunerea Asociatiei Radesteanca de a remoderniza salile Gradinitei din Radesti. Ne bucuram ca prin sponsorizarea facuta, o clasa va beneficia de mobilier nou, iar copiii vor avea un mediu prielnic in care sa se formeze. Contractul de sponsorizare semnat astazi, reprezinta pentru Companie un angajament de a ne implica si de a raspunde la necesitatile Scolii din Radesti, primul pas fiind adoptarea Gradinitei din comuna.” – Alexandru Serban, Director General CN APDM SA Galati.

Galerie foto

Semnarea Ordinului de începere a lucrărilor de modernizare a Danei 32 din Port Docuri Galați

În data de 2 martie la Centrul de Afaceri din incinta Port Docuri, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime, prin director general Șerban Alexandru Gabriel, a organizat alături de domnul secretar de stat Ionel Scrioșteanu, o conferință de presă prin care s-a anunțat semnarea Ordinului de începere a lucrărilor de modernizare a Danei 32 din Port Docuri Galați.

Investiţia, în valoare de 25,24 milioane de lei, beneficiază de o finanţare din fonduri europene de 18,09 milioane de lei, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, precum şi aproape 3,2 milioane de lei de la bugetul de stat.

Prin acest proiect, CN APDM SA Galati urmărește creșterea fluxului de mărfuri și a gradului de utilizare a infrastructurii portuare care va avea ca efect generarea de venituri atât la nivelul administratorului cât și a operatorilor portuari. Lucrările de modernizare se vor derula pe o perioadă de 24 de luni, urmând ca la sfârșitul acestora să se obțină un port reabilitat și modernizat pe rețeaua Trans-Europeană.

„Principalul avantaj al modificării configuraţiei Danei 32 va fi acela că navele vor putea acosta la cheu indiferent de nivelul Dunării, cu posibilităţi de operare rapidă a mărfurilor, fără operaţiuni suplimentare. Aceste lucrări de modernizare vor face acest port mai atractiv pentru transportatori – prin reducerea costurilor şi a timpilor de operare, obiectivul fiind acela de a atinge o capacitate de încărcare/descărcare a mărfurilor de până la 250.000 tone”, a precizat Alexandru Şerban, directorul general al APDM Galaţi.

„Dorim, inclusiv prin aceste lucrări, să dăm un semnal tuturor beneficiarilor din subordinea Ministerului Transporturilor, că avem un buget axat pe investiţii în infrastructură – naval, rutier, feroviar – investiţii care vor genera dezvoltare economică în regiune”, a arătat Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Galerie foto