Recepția lucrărilor aferente Proiectului “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

În data de 15.12.2022, în Portul Isaccea, administrat de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. (CN APDM S.A.) Galați, a avut loc conferința organizată cu prilejul recepției la terminarea lucrărilor, aferentă Proiectului “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară” cod SMIS 129406, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020- Axa prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul specific 2.4. – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

Evenimentul a prezentat un interes deosebit, întrucât este prima lucrare de execuție care se recepționează din portofoliul de proiecte al CN APDM SA Galați, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro, cu finanțare europeană nerambursabilă prin POIM 2014-2020 (85% FEDR și 15% bugetul de stat).

Valoarea totală a investiției este de: 21. 955.396 lei, inclusiv TVA

Termenul de execuție a lucrării:18 luni

Executant: Asocierea Vepex Com SRL – Hidrotehnica Romconstruct SA-Superquatrogrup SRL- Biroul de consultanță proiectare în construcții București SRL;

Supervizare: TPF Inginerie SRL.

Obiective specifice: reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente, în concordanță cu nevoia de creștere a capacității de operare și ținând cont de întreg arealul posibil de exploatat; reabilitarea suprafeței de teren de 18.360 mp, situată în amonte de drumul de acces în port, prin aducerea ei la cota infrastructurii portuare și amenajarea acesteia în vederea utilizării, având ca efect creșterea veniturilor; lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare, fără a afecta construcțiile hidrotehnice executate în zona malului; extinderea rețelelor de utilități dinspre oraș și dotarea cu hidranți și prize de cheu, pentru alimentarea cu apă potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.

Rezultate așteptate: după primul an de exploatare (2023), se estimează ca traficul de marfă să crească de la 200.000 de tone pe an la 400.000 tone anual, iar ulterior, în noul context geopolitic, cu 5% anual, ca urmare a diversificării fluxului de marfă, care va tranzita prin Portul Isaccea.

La eveniment au participat, din partea CN APDM SA Galați, dna Marcela – Daniela Costea- director general, conducerea executivă, membrii unității de implementare proiect, precum și reprezentanții Asocierii, reprezentanții Supervizorului, dl Vasile Apostol – consilier prefect Tulcea, dl Anastase Moraru- primar al Orașului Isaccea, membrii Consiliului Local Isaccea, alți invitați.

Semnarea contractului de Proiectare si Executie lucrări aferente Proiectului „Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent Molului”

În data de 12.12.2022, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi, în calitate de beneficiar, reprezentată legal de doamna Costea Marcela-Daniela – Director General, anunţă semnarea Contractului de Proiectare si Executie lucrări, precum si a Contractului de servicii de Supervizare   pentru  proiectul  cofinanţat din fonduri europene nerambursabile prin POIM 2014-2020:  “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”, Cod SMIS 155814.

Axa Prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”;

Obiectiv Specific 2.4 „Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi”.

Termenul limită de implementare al proiectului este 31.12.2023.

Valoarea Contractului de Proiectare și Execuție lucrări, cu TVA (Lei): 93.453.963,49

Valoarea Contractului de servicii de Supervizare, cu TVA (Lei): 3.033.714,60

Obiectivul general al proiectului este integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea creșterii capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare și dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

Obiectivele specifice principale:

– Îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive)

– Modernizarea infrastructurii portuare (în vederea adaptării la tipurile noi de nave) și dezvoltarea zonelor adiacente (sistem de reparare a navelor, control fitosanitar, servicii de buncheraj, conectarea la rețele  de apă și energie)

– Creșterea calității serviciilor, prin digitalizarea fluxului de informații, simplificarea procedurilor portuare și vamale, dezvoltarea serviciilor de personal și sistem de monitorizare a navelor.

Semnarea contractelor de finanțare pentru modernizarea Portului Galați și Portului Brăila

În data de 07.12.2022, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii s-au semnat contractele de finanțare a proiectelor: “Port Braila – Lucrari de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului” și “Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați”, între dl. Sorin Grindeanu – Ministru al Trasporturilor și Infrastructurii și dna. Marcela – Daniela Costea – Director General – Compania Națioanală Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați.

– Portul Brăila va beneficia de 126,82 milioane de lei pentru integrarea în fluxul internațional de mărfuri. Iar pentru creșterea capacității de mărfuri a acestui port va fi modernizată infrastructura portuară și drumurile de acces interioare.

Lucrările care trebuie finalizate până la sfârșitul anului viitor (2023) vizează modernizarea danelor 26 și 27 și amenajarea acestora pentru creșterea capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare la 260.000 tone/an (până în anul 2030).

Prin acest proiect Portul Brăila va deveni un motor de creștere economică pentru Regiunile de Dezvoltare Sud-Est și Nord, inclusiv prin îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive).

– Portul Galați are la dispoziție 136,94 milioane de lei pentru amenajarea danei Ro-Ro (roll on/roll off) din Bazinul Nou, ceea ce va permite creșterea cu aproximativ 48.000 tone (în primul an de exploatare) a volumului de mărfuri , reducerea timpilor de încărcare/ descărcare, creșterea siguranței în timpul operațiunilor portuare.

Lucrările trebuie finalizate tot până la sfârșitul anului 2023 și vizează: reabilitarea cheurilor de acostare ale danelor 39 și 40, amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41, amenajarea cheului între rampa Ro-Ro și platforma multimodală.

Încheierea Acordului de parteneriat între CN APDM SA Galați, AZL Galați și PBN Logistics SA

Portul Galați este singurul port de-a lungul coridorului Rin-Dunăre în cadrul căruia sunt conectate două tipuri de ecartament (1520 mm și 1435 mm).

În actualul context geo-politic Portul Galați a devenit un obiectiv de importanță pentru fluxurile de marfă din Moldova și Ucraina, astfel încât este nevoie de implementarea unor măsuri care să faciliteze preluarea fluxului de marfă suplimentar, provenit din zona de conflict.

În acest sens, s-a încheiat Acordul de parteneriat între Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați (reprezentată de Doamna Director General Marcela-Daniela Costea), Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați (reprezentată de Domnul Director General Cătălin Cojocaru) și Port Bazinul Nou Logistics S.A pentru investiția în infrastructura portuară – lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg CSI cu aproximativ 800 ml din dana 47 până în dana 53.