Conferința de presă cu ocazia finalizării proiectului “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche” – 20.12.2023

Lucrările principale de modernizare au vizat:

  • Reabilitarea și modernizarea Dana de pasageri (km 45): 160 ml cheu de acostare propriu – zis, 60 ml cheu record aval, SC = 249,35 mp Clădire Gara Fluvială de pasageri și administrație, suprastructură portuară (amenajări exterioare)
  • Reabilitare și modernizare Dana comercială (km 44): 122 ml cheu acostare, suprastructură portuară (amenajări exterioare)

Valoare proiect: 38,777,733.59 lei inclusiv TVA

Termen de implementare: 34 luni.

Sursă finanțare: POIM 2014 – 2020 – 85% FEDR – 15% Bugetul de stat;

Conferința de presă cu ocazia finalizării proiectului “Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri – Port Brăila” – 19.12.2023

În data de 19.12.2023 CN APDM SA Galați a organizat conferința de presă cu ocazia finalizării  proiectului “Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri – Port Brăila”

Lucrările principale de modernizare au vizat:

  • Infrastructură portuară de acostare, modernizată și reabilitată (dane și cap de mol) – 1005 ml
  • Infrastructură portuară de transport rutier (drumuri incintă), reabilitată – 2811ml
  • Infrastructură de iluminat și rețele electrice, modernizată – 1 buc.
  • Infrastructură de alimentare cu apă și apă uzată, modernizată – 1.771 ml
  • Infrastructura pentru protecția mediului modernizată (separator de hidrocarburi)

Valoare proiect: 121,014,855.75 lei inclusiv TVA

Termen de implementare: 57 luni.

Sursa finanțare: POIM 2014 – 2020 – 85% FEDR – 15% Bugetul de stat;

Conferința de presă organizată de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați la începerea lucrărilor de execuție aferente proiectului „Amenajare Dane RO-RO” – 01.09.2023

În data de 01.09.2023 a avut loc conferința de presă organizată de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați, reprezentată de doamna Marcela-Daniela Costea – Director General, la începerea lucrărilor de execuție aferente proiectului „Amenajare Dane RO-RO”.

✅Obiectivul general  îl reprezintă integrarea Portului Galaţi în fluxul internațional de transport mărfuri cu nave tip RoRo sau RoPax, prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

✅Proiectul de amenajare a danei Ro-Ro în Port Bazinul Nou Galaţi are ca principale obiective atragerea de noi fluxuri de marfă în Portul Galaţi, creşterea eficienţei în exploatarea infrastructurii portuare, creşterea siguranţei şi, implicit, creşterea atractivitatii transportului naval, prin facilitatile portuare oferite.

Pentru atingerea acestor obiective, proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

▶️Reabilitarea cheurilor de acostare ale danelor 39 şi 40, cu o lungime totală de 300 m, ca fronturi vertical din palplanşe metalice;

▶️Amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41;

▶️Amenajarea cheului  între rampa Ro-Ro si frontul vertical al platformei multimodale (109 ml);

▶️Reţele de apă, de canalizare, de alimentare cu energie electrică, iluminat public.

Valoarea proiectului:

Valoarea totală a proiectului:  136.945.931,78 lei

Valoarea cofinanțării UE: ​  98.118.909,15 lei

Durată proiectare și execuție lucrări: 18 luni (6 luni proiectare şi 12 luni execuţie)

Antreprenor : Asocierea TANCRAD SRL & CITADINA 98 SA & LEMACONS SRL & VEGA 93 SRL & OLDROAD CONSTRUCT SRL

Supervizor : Asocierea VIA DESIGN SRL și IRIMAT CONS SRL prin Lider VIA DESIGN SRL

Semnarea contractului de execuție lucrări aferent proiectului “Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 – Înființarea Liniei ferată industrial (LFI) “1 CL PBN” – 01.09.2023

În data de 01.09.2023, Compania Națională Administrația Dunării Maritime SA Galați, reprezentată de doamna Marcela Daniela – Costea – Director General (CN APDM), în parteneriat cu Regia Autonamă Administrația Zonei Libere Galați, reprezentată de domnul Cătălin Cojocaru – Director General, a semnat contractul de execuție lucrări aferent proiectului “Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 – Înființarea Liniei ferată industrial (LFI) “1 CL PBN”.

✅Obiectivul general al proiectului: extinderea liniei de cale ferată cu ecartament larg care va conduce la creșterea capacității operaționale a Portului Galați prin reducerea timpilor de încărcare/descărcare a vagoanelor cu marfă cu ecartament larg.

Principalele moduri in care proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică municipiului Galaţi:

  ▶️Creșterea gradului de atractivitate a transportului naval şi feroviar;

  ▶️Reducerea timpilor de transport marfă şi, implicit, reducerea blocajelor în lanţurile logistice;

  ▶️Premise pentru dezvoltarea economică a zonei prin crearea de locuri de muncă în activităţi conexe.

Sursa de finantare: POIM 2014 – 2020 – 85%, Bugetul de Stat 15%

Valoare contract 9.148.327,69 lei inclusiv TVA

Durată execuție lucrări: 4 luni

Antreprenor: TANCRAD SRL

Supervizor: STEREOGIS PROIECT SRL

În data de 22.08.2023, a avut loc recepția lucrărilor aferente Proiectului “Lucrări de infrastructură Portuară Cheu – Dana 32 Port Docuri Galați”, proiect al carui beneficiar este CN APDM SA Galați.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă modernizarea și dezvoltarea Portului Galați situat pe Rețeaua Trans-Europeană de Transport Centrală prin asigurarea acostării directe a navelor la cheu, indiferent de nivelul Dunării, cu posibilități de operare rapidă fără operațiuni suplimentare și creșterii atractivității de utilizare a portului până la un nivel probabil anual așteptat a capacității de încărcare/descărcare a mărfurilor până la 250.000 tone.

Valoare totală = 28.756.026,93 lei

Valoare totală eligibilă = 24.235.880 lei, din care:

•           20.600.498 lei fonduri europene nerambursabile (85%).

•           3.635.382 Lei fonduri de la bugetul de stat (15%).

Durată contract de proiectare și execuție lucrări: 29 luni din care:

•           8 luni proiectare.

•           21 luni execuție.

            Rezultate obținute:

1. Un port reabilitat și modernizat situat pe Rețeaua Trans-Europeană de Transport Centrală, reprezentând o oportunitate pentru dezvoltarea Portului Galați, poziționându-l între prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea transportului maritim și fluvial.

2. Modernizare și reabilitare a 70 ml front acostare prin execuția unui nou cheu vertical care îl înglobeaza pe cel existent, realizarea de lucrări de suprastructură cheu și racordarea Danei maritime 32 la utilități – rețele electrice și de apă-canal în scopul alimentării cu energie și apă a navelor.

3. Realizarea unui post trafo nou cu o putere de 500 kVA.

Semnarea de catre CN APDM SA Galați și Asocierea formată din CONCIVIA SA (Lider), VEPEX COM SRL și SOCOT SA a contractului de execuție lucrări aferent Proiectului „Platforma Multimodală Galați – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare”

În data de 27.07.2023, CN APDM SA Galați, reprezentată de doamna Marcela – Daniela Costea – Director General, a semnat alături de Asocierea formată din CONCIVIA SA (Lider), VEPEX COM SRL și SOCOT SA contractul de execuție lucrări aferent Proiectului „Platforma Multimodală Galați – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare”.

✅Obiectivul general al proiectului „Platforma Multimodală Galați – Etapa I” este de a consolida contribuția căilor navigabile interioare și a porturilor la o rețea europeană durabilă de transport al mărfii printr-o mai bună integrare a portului Galați în cadrul coridorului multimodal Rin-Dunăre și în lanțul logistic multimodal, în ceea ce privește infrastructura și serviciile furnizate.

✅Platforma Multimodală va funcționa într-un sistem integrat cu zone adiacente dezvoltate de Municipiul Galați pentru furnizarea serviciilor logistice și activități industriale (Zona Liberă Galați și Parcul Industrial Galați) contribuind astfel la dezvoltarea de noi afaceri în zonă, cu precădere către IMM-uri, și la crearea de noi locuri de muncă atât pe durata lucrărilor de construcții, dar mai ales pe termen lung.

Sursa de finantare: POIM 2014 – 2020 – 85%, Bugetul de Stat 15%

Valoare contract: 205.257.030,09 lei inclusiv TVA

Durată execuție lucrări: 20 luni

Proiectant: Asocierea INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA – BAICONS IMPEX

Supervizor:  TPF INGINERIE SRL București

Subcontractori: AMC ELECTRIC, HERCULES SA și TERRATEST GEOTEHNIC SA

Conferința de presă nr. 2 din 10.07.2023, privind stadiul implementării Proiectului “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri”.

În data de 10.07.2023, CN APDM SA Galați, reprezentată de doamna Marcela – Daniela Costea – Director General, a susținut conferința de presă nr. 2 privind stadiul implementării Proiectului “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene.

Lucrările vizează modernizarea și reabilitarea danelor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, a Capului de mol din Incinta Bazin Docuri cu o lungime totală de 1.005 m și reabilitarea drumurilor de utilitate publică DUP 3, DUP 4, DUP 5, DUP 6 cu lungime totală de 2.811 m.

Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție.

Antreprenor: Asocierea Hercules S.A (Lider) & Concivia S.A & Interconstruct S.R.L

Supervizor: TPF Inginerie SRL

Sursa de finanțare: POIM 2014-2020 – 85%, Bugetul de Stat 15%

Grad fizic execuție lucrări la 30.06.2023 – 70%

Valoare proiect: 24.500.000  Euro

Termen de finalizare al proiectului: decembrie 2023.

În data de 19.06.2023, CN APDM SA Galați, reprezentată de doamna Marcela – Daniela Costea – Director General, a semnat alături de Asocierea formată din Citadina 98 SA (lider), Tancrad SRL, Lemacons SRL, Oldroad Construc SRL, Vega 93 SRL & AllPlan Proiect SRL contractul de proiectare și execuție aferent proiectului „Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați”

Obiectivul general al Proiectului îl constituie modernizarea și extinderea infrastructurii operaționale din Portul Mineralier Galați, prin asigurarea unui proces de operare sigur și eficient, cu scopul de a diversifica tipurile de mărfuri și de a crește capacitatea de operare portuară, oferindu-se condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, promovând astfel mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene.

Sursa de finanțare: POIM 2014-2020 –  85%, Bugetul de Stat 15%

Termen de execuție: 14 luni

Valoare totală a investiției: 211.172.577,48 lei inclusiv TVA

Semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări, aferent Proiectului: ”Amenajare Dane RO-RO – Port Bazinul Nou” cod SMIS 156315, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

În data de 11.01.2023, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi, reprezentată legal de doamna Costea Marcela-Daniela – Director General, anunţă semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări, aferent Proiectului:” Amenajare Dane RO-RO – Port Bazinul Nou” cod SMIS 156315, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Implementarea proiectului are la bază Acordul de parteneriat semnat între Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi şi PBN Logistics S.A. Galaţi, care au calitatea de beneficiari ai Contractului de proiectare și execuție lucrări, sus-menţionat.

    Axa Prioritară 1: “Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului”;

    Obiectiv Specific 1.3: „Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală”.

Antreprenor: Tancrad SRL & Citadina 98 SA & Lemacons SRL & Vega 93 SRL & Oldroad Construct SRL.

Durata de realizare a investiției este de 18 de luni, din care 12 luni pentru realizarea lucrărilor de construcții montaj și 6 luni pentru proiectare.

Valoarea contractului de proiectare și execuție lucrări: 120.149.926,94 lei, inclusiv TVA (cca. 24,5 mil Euro inclusiv TVA).

Obiectivele specifice principale:

⚓️Proiectul creează premisele pentru creșterea traficului în Portul Galați, cu aproximativ 58.000 tone în primul an de exploatare;

⚓️Reducerea timpilor de încărcare/descărcare;

⚓️Creșterea siguranței operațiunilor portuare;

⚓️Îmbunătățirea condițiilor de acces la infrastructura portuară din Port Bazinul Nou Galați.

Pentru atingerea acestor obiective, proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

🚢 Reabilitarea cheurilor de acostare ale danelor 39 și 40, cu o lungime totală de 300 m. Prin adoptarea acestei soluții se obține o lățime a bazinului portuar de 139 m, măsurată de la paramentul cheului proiectat până la viitorul terminal multimodal;

🚢 Amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41. Lungimea rampei este de 46 m, iar lățimea este de 30 m. Pentru traficul rampei, de îmbarcare – debarcare autovehicule cu mărfuri, nava Ro-Ro specializată are pescajul de 7.0 m și lungimea de 130 m;

🚢 Amenajarea cheului pereat între rampa Ro-Ro și frontul vertical al platformei multimodale (109 ml);

🚢 Execuția lucrărilor de alimentare cu apă (inclusiv pentru stingerea incendiilor) și de canalizare, a rețelelor de alimentare cu energie electrică, iluminat public la toate danele;

🚢 Lucrări de dragaj pentru asigurarea adâncimii la cheurile de acostare.

Semnarea Contractului de Proiectare și Execuție lucrări, precum și a Contractului de servicii de Supervizare aferente Proiectului “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”

În data de 03.01.2023, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi, în calitate de beneficiar, reprezentată legal de doamna Costea Marcela-Daniela – Director General, anunţă semnarea Contractului de Proiectare și Execuție lucrări, precum și a Contractului de servicii de Supervizare aferente Proiectului “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”.

• CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Executant: Asocierea Complex Delta SRL (Lider) & Consitrans SRL & Artera Proiect SRL & Power Consulting Solutions SRL

Durata de execuție – 18 luni din care:

– Proiectare 6 luni

– Execuție 12 luni

Valoare: 28.463.738,00 lei, exclusiv TVA

• CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZARE PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Proiectant: TPF INGINERIE SRL

Durata contractului: 78 de luni, inclusiv perioada de garanție a lucrărilor

Valoare: 1.198.366,00, fără TVA.

În cadrul modernizării și dezvoltării Portului Chilia Veche se vor executa lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii, respectiv:

1. Reabilitare și modernizare dană pasageri

2. Reabilitare și modernizare dana comercială

Dintre principalele obiective specifice, menționăm:

– Aducerea rezistenței infrastructurii la nivelul necesar pentru desfășurarea activităților preconizate în condiții de siguranță;

– Asigurarea adâncimilor de acces la cheu pentru navele fluviale de transport mărfuri și pasageri prin lucrări de dragaj tehnologic în acvatoriul danelor;

– Amenajarea platformelor și terenurilor portuare disponibile pentru exploatare și/sau pentru investiții ulterioare;

– Asigurarea conexiunii celor două amplasamente – dana de pasageri și dana comercială.