Semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări „Dezvoltare Port Isaccea- Reabilitare și Modernizare Infrastructură Portuară „

Compania Nationala Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi a semnat joi, 6 august 2020, contractul privind proiectarea și executarea lucrărilor finanțate prin atragerea de fonduri europene în cadrul proiectului ”Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”. Investiția însumează peste 13,21 milioane de lei, fonduri asigurate prin POIM. Lucrările au ca executanți VEPEX COM SRL Galați, HIDROTEHNICA ROMCONSTRUCT Galați si Biroul de consultanță – proiectare în construcții București.

„Aceste investiții au drept obiectiv dublarea volumului de mărfuri transportate prin portul Isaccea, prin modernizarea și extinderea infrastructurii portuare. Vor fi lucrări importante la danele de acostare, vor fi executate și lucrări de dragaj în zona portului pentru asigurarea unor condiții optime de navigație, vor fi extinse și diversificate serviciile și utilitățile oferite la navă, transportatorilor. Dezvoltarea infrastructurii portuare și transporturilor pe Dunăre este, de altfel, o prioritate a actualului Guvern, în total, la nivelul Administrației Porturilor Dunării Maritime fiind avute în derulare proiecte de peste 150 milioane de euro”, ne-a declarat  directorul general al APDM Galaţi, Alexandru Gabriel Şerban.

Galerie foto

Investițiile și marketingul – noua politică a CN APDM SA Galați

Bordul navei ”Tudor Vladimirescu” a găzduit în data de 08 iulie 2020 întrunirea dintre Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime și operatorii/agenții economici din porturile aflate sub jurisdicția sa.

Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta rezultatele înregistrate în fiecare port administrat de companie, dar și dezvăluirea noii politici a APDM-ului care țintește atragerea de noi fluxuri de marfă prin investițiile făcute în urma proiectelor implementate în valoare de 150 milioane de euro.

„Noua politică a CN APDM SA Galaţi are ca priorităţi investiţiile şi marketingul. Avem o serie de proiecte finanţate din fonduri europene în diferite stadii de implementare, evaluare şi avizare ce depăşesc ca valoare 150 de milioane de euro şi facem demersuri proactive în atragerea de noi fluxuri de marfă. Dar avem nevoie şi de sprijinul operatorilor portuari, transportatorilor, agenţilor portuari şi al tuturor celor implicaţi în activitatea portuară, pentru a identifica posibilele obstacole în atragerea acestor noi fluxuri de marfă. Împreună putem să le depăşim şi, ulterior, să obţinem ceea ce ne dorim, şi anume mai multă marfă în porturile din Galaţi, Brăila şi Tulcea”, a declarat directorul general al CN APDM SA, Alexandru Şerban, menţionând că întâlnirile de genul vor deveni periodice. 

Galerie foto

Începerea Proiectului “Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”

Portul Tulcea este unul dintre principalele porturi de pe sectorul maritim al Dunării, inclus în reţeaua de transport de interes european (TEN-T) și dispune de patru amplasamente aflate în administrarea APDM: portul industrial, portul comercial, dana AMIC balastieră şi portul Marina.

Pentru modernizarea portului, Compania Naţională ”Administraţia Porturilor Maritime” Galaţi (APDM) a realizat un studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I”.

În urma acestui studiu au rezultat următoarele lucrări principale necesare: reabilitarea danei maritime existente; prelungirea danei maritime spre aval cu 100 m, în dreptul danei fluviale existente; realizarea unui teritoriu portuar nou de circa 4.000 mp (100 m x 40 m) în spatele prelungirii danei maritime; realizarea infrastructurii căii de rulare cu ecartament de 10,875 m pentru macaralele portic de 16tx32m sau alte echipamente de cheu; relocarea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu energie electrică; realizarea lucrărilor (tablouri electrice şi hidranţi de cheu) pentru deservirea navelor acostate; realizarea unei reţele de colectare a apelor menajere cu staţie de epurare; reţea de canalizare pluvială; montare hidranţi pentru alimentarea cu apă a navelor; realizarea dragajelor în zonele colmatate.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea atractivității și accesibilitătii Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături  rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicele UE și în contextul Obiectivului specific POIM 2.4.

Galerie foto

Parteneriat între mediul academic şi cel socio-academic pentru dezvoltarea şi valorificarea, cel puţin regională, a potenţialului de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer de know-how

În data de 26 iunie 2020, a fost semnat Memorandumul de Întelegere între Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, memorandum care pune bazele unei cooperări în beneficiul mediului academic din Galaţi, dar şi a celui socio-economic.

Protocolul semnat între cele două entități din judeţul Galaţi joacă un rol activ în adaptarea şi contribuţia directă a acestora la nevoile societăţii pe plan economic, social, tehnologic.

Parteneriatul cu mediul academic gălăţean va ajuta la dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare, dezvoltare şi inovare ca factor al progresului ştiinţific şi al creşterii economice.

Galerie foto

Dezvoltare Port Isaccea – „Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

La data de 14.04.2020, APDM Galați si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au convenit la încheierea contractului de finanțare pentru acordarea unor fonduri nerambursabile în scopul implementării proiectului ”Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”.

Obiectivele acestui proiect sunt vizate de modernizarea portului Isaccea și creșterea cu 100% a volumului de mărfuri transportat în acest port, prin modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare – danele 1-3 și 4-5, îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, prin realizarea de lucrări de dragaj la danele de acostare și dezvoltarea serviciilor oferite navelor prin extinderea rețelelor de utilități și dotarea cu hidranți și prize de cheu pentru alimentarea cu apa potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.

Proiectul în valoare totală de 18.156.409,03 lei este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 15% din valoarea acestuia fiind finanțată din bugetul beneficiarului prin bugetul de stat.

Galerie foto

Semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări și a contractului de Supervizare din cadrul Proiectului “Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați”

La data de 19.02.2021 , Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, reprezentată legal de directorul general domnul Şerban Alexandru Gabriel, anunţă semnarea Contractului de proiectare si executie lucrări și a Contractului de Supervizare pentru proiectul finanţat din POIM 2014-2020: “Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați”, Cod SMIS 131 354.

Citește mai mult în comunicatul de presă.

Galerie foto

Porturile interioare europene vizitează Portul Galați.

Orașul Galati a fost gazdă pentru o zi pentru 11 manageri ai porturilor interioare din Germania și Elveția. Evenimentul a fost organizat în data de 04.07.2019, la sediul Primăriei Municipiului Galați, de către CN APDM SA Galați în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați. Întâlnirea a avut ca obiectiv principal identificarea sectoarelor de colaborarea între porturile interioare Karlsruhe, Rhein, Frankfurt, Stuttgart, Mannheim din Germania, portul Basel din Elveția și portul fluvio-maritim din Galați. Participanții la eveniment au promovat ideea participării bilaterale la accesarea fondurilor europene nerambursabile ale diferitelor Programe Europene în domenii precum protejarea mediului, inovație, dezvoltarea aptitudinilor muncitorilor portuari prin programe de formare continuă, investiții pentru modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare, etc.

Citește mai mult în comunicatul de presă.

Galerie foto

Colocviul national cu participare internationala ACVADEPOL

Cu o traditie neintrerupta de 26 ani, in perioada 03 -06 iulie 2019 s-a desfasurat la Băile Herculane, Colocviul national cu participare internationala ACVADEPOL, CN APDM SA fiind unul dintre organizatorii acestui deosebit eveniment.

Lucrarile colocviului au avut ca tematica: legislatie, echipamente, finantare, proiecte relevante în domeniul protectiei mediului acvatic si activitate portuara, dar si educatie ecologica.

Citeste mai mult in comunicatul de presă.

Galerie foto