Semnarea Ordinului de începere a lucrărilor de modernizare a Danei 32 din Port Docuri Galați

În data de 2 martie la Centrul de Afaceri din incinta Port Docuri, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime, prin director general Șerban Alexandru Gabriel, a organizat alături de domnul secretar de stat Ionel Scrioșteanu, o conferință de presă prin care s-a anunțat semnarea Ordinului de începere a lucrărilor de modernizare a Danei 32 din Port Docuri Galați.

Investiţia, în valoare de 25,24 milioane de lei, beneficiază de o finanţare din fonduri europene de 18,09 milioane de lei, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, precum şi aproape 3,2 milioane de lei de la bugetul de stat.

Prin acest proiect, CN APDM SA Galati urmărește creșterea fluxului de mărfuri și a gradului de utilizare a infrastructurii portuare care va avea ca efect generarea de venituri atât la nivelul administratorului cât și a operatorilor portuari. Lucrările de modernizare se vor derula pe o perioadă de 24 de luni, urmând ca la sfârșitul acestora să se obțină un port reabilitat și modernizat pe rețeaua Trans-Europeană.

„Principalul avantaj al modificării configuraţiei Danei 32 va fi acela că navele vor putea acosta la cheu indiferent de nivelul Dunării, cu posibilităţi de operare rapidă a mărfurilor, fără operaţiuni suplimentare. Aceste lucrări de modernizare vor face acest port mai atractiv pentru transportatori – prin reducerea costurilor şi a timpilor de operare, obiectivul fiind acela de a atinge o capacitate de încărcare/descărcare a mărfurilor de până la 250.000 tone”, a precizat Alexandru Şerban, directorul general al APDM Galaţi.

„Dorim, inclusiv prin aceste lucrări, să dăm un semnal tuturor beneficiarilor din subordinea Ministerului Transporturilor, că avem un buget axat pe investiţii în infrastructură – naval, rutier, feroviar – investiţii care vor genera dezvoltare economică în regiune”, a arătat Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Galerie foto

Propunerile operatorilor portuari – interes major pentru CN APDM Galați

Unul dintre obiectivele vizate încă de la începutul anului 2021 de către Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați, îl reprezintă organizarea întâlnirilor periodice cu operatorii și agenții economici, pentru a le afla dificultățile și propunerile de îmbunătățire a activității portuare.

Încă din iulie 2020, conducerea companiei a afirmat noua politică a administrației, politică care are drept priorități investițiile și marketingul. Astfel, în data de 08 februarie, Centrul de Afaceri Galați a găzduit o noua întâlnire de lucru cu comunitatea portuară.

Întalnirea a avut drept scop stabilirea unor acțiuni comune pentru eficientizarea și dezvoltarea activităților portuare prin identificarea măsurilor optime pentru stimularea traficului și rezolvarea diferitelor probleme întâmpinate de comunitatea portuară ce desfășoară activități economice în porturile administrate de companie.

În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate de către reprezentanții societăților din domeniul naval probleme întâmpinate în atragerea unor noi fluxuri de marfă în porturile administrate de CN APDM SA, cât și anumite dificultăți întâmpinate în activitatea zilnică a acestora. 

CN APDM SA Galați urmărește să organizeze periodic astfel de întrevederi prin care să înțeleagă și să acopere necesitățile acestora.

Galerie foto

„Port Brăila – Lucrări infrastructură portuară a sectorului portuar din Incintă Bazin Docuri” – proiect în valoare de 26,24 de milioane de euro

În vederea creșterii traficului de mărfuri din Port Docuri Brăila cu peste 26% până în anul 2023, CN APDM Galați a derulat un program ce presupune investiții de 26,24 milioane de euro şi care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (PIMM) 2014-2020Axa prioritară 2 – “Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”.

Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii au fost aprobaţi în şedinţa de Guvern de vineri, 23 octombrie 2020.

„Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabilă să asigure legături  rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene”, susține directorul general al CN APDM Galaţi, Alexandru Şerban.

Un prim obiectiv specific avut în vedere în cadrul proiectului derulat de administraţia portuară era modernizarea şi reabilitarea danelor şi a capului de mol din incinta Bazin Docuri, cu lungimea totală de 1.005 metri liniari, în vederea creşterii capacităţii de operare din Portul Brăila. Un al doilea pachet de investiţii viza reabilitarea drumurilor de utilitate publică, cu o lungime totală de peste 2,8 km, fapt ce va contribui la creşterea conectivităţii portului şi asigurarea legăturii între operatorii portuari şi reţeaua de transport locală, naţională şi europeană. Al treilea obiectiv al investiţiilor presupunea dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii utilitare a portului Brăila, în vederea creşterii serviciilor oferite operatorilor şi transportatorilor portuari.

„Implementarea proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivelor POIM privind creşterea ponderii transportului naval de mărfuri şi  reducerea decalajului dintre valorile indicatorilor naţionali de transport şi ţintele incluse în Cartea Albă a Transporturilor (2011), respectiv transferul a peste 30 la sută din transportul de marfă de peste 300 km către alte moduri de transport sustenabile până în 2030, și reducerea efectelor negative asupra mediului prin scăderea emisiilor de carbon şi a consumului de resurse energetice Alexandru Şerban.

Galerie foto

Platforma Multimodală Galați – obiectiv unic la nivel național

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați a implementat un proiect de peste 80 milioane de euro, prin care se va construi, până în anul 2023, o platformă portuară multimodală.

Proiectul vizează 3 etape:

  1. Modernizarea cheului existent, lucrări de dragare în bazinul situat în zona Port Bazinul Nou, umplerea parţială a bazinului portuar şi nivelarea profilului elevaţiei platformei.
  2. Realizarea lucrărilor de racordare a portului la reţeaua de transport feroviar şi rutier.
  3.  Realizarea unei platforme multimodale şi a zonei de acces la platformă.

În data de 23 septembrie s-a semnat de către Premierul Ludovic Orban și Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Lucian Bode, cea de a doua etapa a proiectului.

Această etapă în valoare de aproximativ 12 milioane de euro presupune realizarea lucrărilor de racordare a portului gălățean la reţeaua de transport feroviar şi rutier.

Proiectul „Platforma Multimodală Galaţi – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin – Dunăre – Alpi” are ca beneficiari principali Compania Natională Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi şi doi operatori portuari privaţi.

Cu ocazia acestui eveniment, Premierul Ludovic Orban a subliniat intenția de dezvoltare a orașelor Galați și Brăila prin asigurarea standardelor de navigabilitate pe Dunăre.

Galerie foto

Semnarea contractului de investiții pentru modernizarea portului Tulcea

10 iulie 2020 a reprezentat o dată importantă pentru CN APDM Galați. Cu prilejul vizitei ministrului Transporturilor Lucian Bode și a premierului Ludovic Orban în portul Isaccea, s-a semnat contractul de finanțare ce vizează modernizarea portului Tulcea.

Investițiile avute în vedere în valoare de 13,5 milioane de euro au ca obiectiv modernizarea portului industrial și a celui commercial în interesul valorificării potențialului de dezvoltare al transporturilor navale din întreaga regiune.

În cadrul aceluiași eveniment s-a evidențiat obiectivul proiectului – dezvoltarea portului Isaccea prin amenajarea punctului de trecere a frontierei pentru pasageri și marfă în regim bac între localitățile Isaccea (Romania) și Orlivka (Ucraina) pe terenul portuar aferent, facilitând creșterea volumului de mărfuri în porturile din România.

Realizarea unei legături între Isaccea și Orlokva este un mai vechi deziderat atât al părții române cât și al celei ucrainiene, dat fiind faptul că pe această rută s-ar deschide o cale de transport mai rapidă și mai efficientă ca timpi de operare între localitățile din Ucraina și localitățile din România, precum Tulcea, Galați, Constanța, Brăila.

În prezent, Dunărea face parte din cel mai important corridor de transport fluvial European (coridorul Dunăre-Rin), fiind un vector de dezvoltare pentru toate comunitățile dunărene.

Galerie foto

Semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări „Dezvoltare Port Isaccea- Reabilitare și Modernizare Infrastructură Portuară „

Compania Nationala Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi a semnat joi, 6 august 2020, contractul privind proiectarea și executarea lucrărilor finanțate prin atragerea de fonduri europene în cadrul proiectului ”Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”. Investiția însumează peste 13,21 milioane de lei, fonduri asigurate prin POIM. Lucrările au ca executanți VEPEX COM SRL Galați, HIDROTEHNICA ROMCONSTRUCT Galați si Biroul de consultanță – proiectare în construcții București.

„Aceste investiții au drept obiectiv dublarea volumului de mărfuri transportate prin portul Isaccea, prin modernizarea și extinderea infrastructurii portuare. Vor fi lucrări importante la danele de acostare, vor fi executate și lucrări de dragaj în zona portului pentru asigurarea unor condiții optime de navigație, vor fi extinse și diversificate serviciile și utilitățile oferite la navă, transportatorilor. Dezvoltarea infrastructurii portuare și transporturilor pe Dunăre este, de altfel, o prioritate a actualului Guvern, în total, la nivelul Administrației Porturilor Dunării Maritime fiind avute în derulare proiecte de peste 150 milioane de euro”, ne-a declarat  directorul general al APDM Galaţi, Alexandru Gabriel Şerban.

Galerie foto

Investițiile și marketingul – noua politică a CN APDM SA Galați

Bordul navei ”Tudor Vladimirescu” a găzduit în data de 08 iulie 2020 întrunirea dintre Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime și operatorii/agenții economici din porturile aflate sub jurisdicția sa.

Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta rezultatele înregistrate în fiecare port administrat de companie, dar și dezvăluirea noii politici a APDM-ului care țintește atragerea de noi fluxuri de marfă prin investițiile făcute în urma proiectelor implementate în valoare de 150 milioane de euro.

„Noua politică a CN APDM SA Galaţi are ca priorităţi investiţiile şi marketingul. Avem o serie de proiecte finanţate din fonduri europene în diferite stadii de implementare, evaluare şi avizare ce depăşesc ca valoare 150 de milioane de euro şi facem demersuri proactive în atragerea de noi fluxuri de marfă. Dar avem nevoie şi de sprijinul operatorilor portuari, transportatorilor, agenţilor portuari şi al tuturor celor implicaţi în activitatea portuară, pentru a identifica posibilele obstacole în atragerea acestor noi fluxuri de marfă. Împreună putem să le depăşim şi, ulterior, să obţinem ceea ce ne dorim, şi anume mai multă marfă în porturile din Galaţi, Brăila şi Tulcea”, a declarat directorul general al CN APDM SA, Alexandru Şerban, menţionând că întâlnirile de genul vor deveni periodice. 

Galerie foto

Începerea Proiectului “Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”

Portul Tulcea este unul dintre principalele porturi de pe sectorul maritim al Dunării, inclus în reţeaua de transport de interes european (TEN-T) și dispune de patru amplasamente aflate în administrarea APDM: portul industrial, portul comercial, dana AMIC balastieră şi portul Marina.

Pentru modernizarea portului, Compania Naţională ”Administraţia Porturilor Maritime” Galaţi (APDM) a realizat un studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I”.

În urma acestui studiu au rezultat următoarele lucrări principale necesare: reabilitarea danei maritime existente; prelungirea danei maritime spre aval cu 100 m, în dreptul danei fluviale existente; realizarea unui teritoriu portuar nou de circa 4.000 mp (100 m x 40 m) în spatele prelungirii danei maritime; realizarea infrastructurii căii de rulare cu ecartament de 10,875 m pentru macaralele portic de 16tx32m sau alte echipamente de cheu; relocarea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu energie electrică; realizarea lucrărilor (tablouri electrice şi hidranţi de cheu) pentru deservirea navelor acostate; realizarea unei reţele de colectare a apelor menajere cu staţie de epurare; reţea de canalizare pluvială; montare hidranţi pentru alimentarea cu apă a navelor; realizarea dragajelor în zonele colmatate.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea atractivității și accesibilitătii Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături  rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicele UE și în contextul Obiectivului specific POIM 2.4.

Galerie foto

Parteneriat între mediul academic şi cel socio-academic pentru dezvoltarea şi valorificarea, cel puţin regională, a potenţialului de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer de know-how

În data de 26 iunie 2020, a fost semnat Memorandumul de Întelegere între Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, memorandum care pune bazele unei cooperări în beneficiul mediului academic din Galaţi, dar şi a celui socio-economic.

Protocolul semnat între cele două entități din judeţul Galaţi joacă un rol activ în adaptarea şi contribuţia directă a acestora la nevoile societăţii pe plan economic, social, tehnologic.

Parteneriatul cu mediul academic gălăţean va ajuta la dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare, dezvoltare şi inovare ca factor al progresului ştiinţific şi al creşterii economice.

Galerie foto

Dezvoltare Port Isaccea – „Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”

La data de 14.04.2020, APDM Galați si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au convenit la încheierea contractului de finanțare pentru acordarea unor fonduri nerambursabile în scopul implementării proiectului ”Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”.

Obiectivele acestui proiect sunt vizate de modernizarea portului Isaccea și creșterea cu 100% a volumului de mărfuri transportat în acest port, prin modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare – danele 1-3 și 4-5, îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, prin realizarea de lucrări de dragaj la danele de acostare și dezvoltarea serviciilor oferite navelor prin extinderea rețelelor de utilități și dotarea cu hidranți și prize de cheu pentru alimentarea cu apa potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.

Proiectul în valoare totală de 18.156.409,03 lei este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 15% din valoarea acestuia fiind finanțată din bugetul beneficiarului prin bugetul de stat.

Galerie foto