Transparenta decizionala

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Despre APDM

1.1 Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

1.2 Conducere

Lista completă a persoanelor cu funcţii de conducere

Agenda cu activităţilor desfăşurate de conducerea instituţiei

1.3 Organizare

Anunţurile posturilor scoase la concurs

1.3.4 Programe și strategii

1.4 Rapoarte și Studii

2. Informaţii de interes public

Solicitarea Informatiilor de interes public

Buletin informativ

Buget

Executia bugetară

Situaţia drepturilor salariale pe funcţii şi a altor drepturi/beneficii

Nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și directorului general

Bilanţuri contabile

Achiziţii publice

Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice

Modelele de cereri/formulare tipizate

3. Contact

Datele de contact ale autorităţii, persoană desemnată pentru relatii cu presa si programul de funcţionare al instituţiei pot fi gasite aici.

Programul de audienţe poate fi gasit aici.

Petiţiile pot fi transmise aici.

Informații de interes public privind intreprinderile publice

Guvernanță Corporativă

Adunarea Generala a Actionarilor

Politici/Declaratii